Kiedy innowacje budują konkurencyjną gospodarkę ...

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

Anna Rogalińska w rozmowie z dr Jackiem Gulińskim, podsekretarzem stanu w MNiSW oraz z prof. dr hab. inż. Leszkiem Rafalskim, przewodniczącym Rady Głównej Instytutów Badawczych, dyrektorem IBDiM.
Relacja z Giełdy Wynalazków 2014 oraz wywiad z Barbarą Haller de Hallenburg - Illg, prezes Eurobusiness- Haller.

Laureaci międzynarodowych wystaw i targów wynalazczości, które odbyły się w 2013 roku w wielu krajach świata , spotkali się na XXI Giełdzie Wynalazków. Przez dwa dni w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie zaprezentowano  nagrodzone innowacyjne rozwiązania  instytutów badawczych, ośrodków naukowych, przemysłu a także twórców indywidualnych. Wydarzenie tak ważne dla promocji polskiej nauki zorganizowali: Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Eurobusiness- Haller.

W pierwszym dniu Giełdy Wynalazków medaliści wystaw oraz targów wynalazczości z 2013 roku otrzymali dyplomy i statuetki Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele MNiSW, Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Patentowego oraz  instytucji promujących i wspomagających rozwój wynalazczości w Polsce – m.in. Rady Głównej Instytutów Badawczych.

Jakie znaczenie dla budowania konkurencyjności gospodarki mogą mieć osiągnięcia naukowe?

Co jest potrzebne dla rozwoju innowacyjności ?

W jakim stopniu polska nauka może liczyć na wsparcie środków unijnych w latach 2014-2020 ?

O perspektywach budowy konkurencyjnej gospodarki opartej o osiągnięcia nauki  rozmawiamy z dr Jackiem Gulińskim, podsekretarzem stanu w MNiSW oraz z prof. dr hab. inż. Leszkiem Rafalskim, przewodniczącym Rady Głównej Instytutów Badawczych, dyrektorem IBDiM.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z Giełdy Wynalazków oraz wysłuchania wywiadu z Barbarą Haller de Hallenburg - Illg, prezes Eurobusiness - Haller, która współorganizuje to wydarzenie.


KameraViaexpert_long_1

Przygotowała: Anna Rogalińska


Zdjęcia: ViaExpert