Laury dla innowatorów czyli … laureaci iENA 2013 na spotkaniu w Radzie Głównej Instytutów Badawczych

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

Anna Rogalińska w rozmowie z prof. dr hab. Krzysztofem Szamałkiem z Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Anna Rogalińska w rozmowie z Arturem Muszyńskim z Przemysłowego Instytutu Motoryzacji
Anna Rogalińska w rozmowie z dr inż. arch. Pawłem Ogielskim z Politechniki Wrocławskiej
Anna Rogalińska w rozmowie z Leszkiem Królem, z-cą Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego
Anna Rogalińska w rozmowie z prof. dr hab. inż. Leszkiem Rafalskim, przewodniczącym Rady Głównej Instytutów Badawczych

RGIB 01

Laureaci 65 Międzynarodowych Targów „Pomysły – Wynalazki - Nowe produkty” iENA 2013, które odbyły się w Norymberdze spotkali się na uroczystej gali zorganizowanej przez Radę Główną Instytutów Badawczych oraz Agencję Promocyjną INVENTOR. Agencja INVENTOR zaprezentowała na Targach iENA 2013 stoisko z rozwiązaniami, opracowanymi w instytutach badawczych, na wyższych uczelniach i w innowacyjnych przedsiębiorstwach. Ekspozycja ta była współfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patronat honorowy objęli nad nią: Wicepremier, Minister Gospodarki, Janusz Piechociński; Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik; Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, prof. Leszek Rafalski oraz Fundacja Kobiety Nauki.

Nagrodzeni za nowatorskie rozwiązania na 65 Międzynarodowych Targach „Pomysły – Wynalazki - Nowe produkty” iENA 2013 otrzymali na spotkaniu w Radzie Głównej Instytutów Badawczych medale, dyplomy oraz listy gratulacyjne.

Wśród innowacji docenionych w Norymberdze są rozwiązania z dziedziny infrastruktury oraz transportu.

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych otrzymał złoty medal za technologię wytwarzania cementu z odpadów azbestowych.

Przemysłowy Instytut Motoryzacji nagrodzono dwoma srebrnymi medalami za wynalazki zwiększające poziom bezpieczeństwa podczas wypadku samochodowego.

Politechnika Wrocławska otrzymała złoty medal za system kratownic, muszli akustycznych i ścian betonowych dla dróg i autostrad.

RGIB 02

RGIB 03

Zapraszamy na wywiady: z prof. dr hab. Krzysztofem Szamałkiem z Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, z Arturem Muszyńskim z Przemysłowego Instytutu Motoryzacji oraz z dr inż. arch. Pawłem Ogielskim z Politechniki Wrocławskiej. Rozmawiamy także z Leszkiem Królem, z-cą Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego oraz z prof. dr hab. inż. Leszkiem Rafalskim, przewodniczącym Rady Głównej Instytutów Badawczych.

Przygotowała: Anna Rogalińska
KameraViaexpert_long_1


Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z spotkania z laureatami iENA 2013


Zdjęcia: ViaExpert