Sympozjum Drogi Betonowe Berlin 2018 daje specjalistom z Polski i Niemiec olbrzymie możliwości i perspektywy efektywnej współpracy…

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

sdb berlin rohlederdr inż. Michael Rohleder, Dyrektor Zarządzający Niemieckim Stowarzyszeniem Badawczym Drogownictwa i Inżynierii Ruchu (FGSV) 

Jednym z głównych organizatorów 13 Międzynarodowego Sympozjum Drogi Betonowe, które odbywało się w Berlinie od 19 do 22 czerwca br. było Niemieckie Stowarzyszenie Badawcze Drogownictwa i Inżynierii Ruchu (FGSV).

Zapraszamy na rozmowę z dr inż. Michaelem Rohlederem, Dyrektorem Zarządzającym Niemieckim Stowarzyszeniem Badawczym Drogownictwa i Inżynierii Ruchu — Forschungsgesellschaft für Straßen - und Verkehrswesen (FGSV).

 


 

„Concrete Connects - Beton Łączy” to motto 13 Międzynarodowego Sympozjum Drogi Betonowe Berlin 2018. Jak należy rozumieć jego znaczenie?

Z przyjemnością odpowiem na to pytanie. Beton to materiał budowlany, który - z uwagi na różnorodność jego zastosowań - łączy ludzi ponad granicami. Drogi o nawierzchni betonowej łączą i komunikują w sposób dosłowny. Umożliwiają przemieszczanie się z jednego miejsca w drugie. Ludzie mogą podróżować po drogach w warunkach komfortowych. Te możliwości jakie stwarza jako materiał beton oddaje motto sympozjum: „Concrete Connects”.

Jakie tematy zostały włączone do programu sympozjum?

Program sympozjum zawiera bardzo dużo interesujących, specjalistycznych tematów, które wiążą się z nowoczesnym budownictwem dróg o nawierzchniach betonowych. Mam na myśli zagadnienia, dotyczące z jednej strony trwałości, wytrzymałości nawierzchni, z drugiej zaś strony tak korzystnych dla użytkowników dróg właściwości jak komfort i bezpieczeństwo jazdy oraz redukcja hałasu komunikacyjnego. Tematem do dyskusji podczas sympozjum są także kwestie związane z ograniczaniem trudności w udostępnianiu dróg do ruchu oraz zagadnienia dotyczące oceny stanu konstrukcji.

Jakie zagadnienia, Pana zdaniem, są szczególnie interesujące dla ekspertów branży drogowej?

Uczestnicy sympozjum mają do wyboru wiele ciekawych wykładów jak np. te, poświęcone zagadnieniom akustycznych walorów Grindingu. To temat obecnie bardzo aktualny o czym wspominano już w czasie otwarcia sympozjum. Podobnie interesujące jest zagadnienie tzw. „prefabrykatów do nawierzchni betonowych“, o którym również była mowa podczas inauguracji. Wspomniana metoda budowy umożliwia szybką naprawę dróg o nawierzchni betonowej czyli szybkie ich udostępnianie do ruchu. Do grupy zagadnień ważnych dla branży dochodzą także tematy związane z nowoczesnymi metodami wymiarowania nawierzchni i całej konstrukcji, które mają wpływ na wydłużenie okresu eksploatacji a zatem są związane z trwałością dróg o nawierzchniach betonowych.

Reasumując: program 13 Międzynarodowego Sympozjum Drogi Betonowe Berlin 2018 to 70 interesujących wykładów, przedstawionych przez prelegentów z zagranicy oraz 15 równie ciekawych prelekcji, prezentowanych przez wykładowców niemieckich.

Uzupełnieniem części teoretycznej sympozjum są wycieczki techniczne, prezentujące uczestnikom dwie inwestycje drogowe. Jedna wycieczka ilustruje w praktyce zastosowanie metody “Grinding/Grooving”, druga prezentuje możliwości wykorzystania prefabrykatów do budowy nawierzchni betonowych.

W sympozjum Drogi Betonowe Berlin 2018 biorą udział także specjaliści z Polski. Jakie jest Pana zdanie o możliwościach współpracy polskich i niemieckich ekspertów w dziedzinie budowy dróg betonowych?

Myślę że tutaj na sympozjum mamy szczególne warunki do zaciśnienia współpracy między polskimi i niemieckimi ekspertami. Są przecież w Berlinie zarówno po polsku mówiący niemieccy specjaliści, jak i po niemiecku mówiący polscy eksperci, którzy się zagadnieniami dróg o nawierzchniach betonowych zajmują i mają na ten temat bogatą wiedzę. My widzimy w Polsce duży potencjal do rozbudowy sieci dróg o nawierzchni betonowej. Dlatego uważam, że sympozjum Drogi Betonowe Berlin 2018 daje specjalistom z Polski i Niemiec olbrzymie możliwości i perspektywy efektywnej współpracy w tej dziedzinie.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

 

Rozmawiała: Anna Rogalińska.

Materiał powstał dzięki współpracy z Panem Wernerem Bednorzem z Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI).