AUTOSTRADA-POLSKA 2017 czyli nowoczesne rozwiązania technologiczne i ciekawe konferencje – 1 część relacji

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

 

Anna Rogalińska w rozmowie z ppłk dr inż. Mariuszem Wesołowskim, Kierownikiem Zakładu Lotniskowego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
Anna Rogalińska w rozmowie ze Zbigniewem Kotlarkiem, Prezesem Polskiego Kongresu Drogowego

XXIII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego Autostrada-Polska 2017 po raz kolejny udowodniły, że takie wydarzenia są potrzebne. Od 9 do 11 maja br. w Kielcach spotykali się wybitni eksperci z instytucji branżowych, przedstawiciele świata nauki, biznesu. Targi odwiedziło 14 000 gości. W otwarciu Targów AUTOSTRADA-POLSKA 2017 uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Jerzy Szmit. W gronie zaproszonych był także Krzysztof Kondraciuk, Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Równolegle z Targami AUTOSTRADA-POLSKA 2017 w Kielcach odbywały się w tym czasie cztery inne ważne wydarzenia zawiązane z infrastrukturą: Maszbud, Traffic Expo, Rotra oraz Salon Europarking. W halach wystawienniczych Targów Kielce zaprezentowało ofertę 418 firm z 20 krajów. Obecne były placówki naukowe, pracujące na rzecz rozwoju infrastruktury- m.in. Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.

Tradycyjnie już ekspozycjom sprzętu i materiałów towarzyszyły konferencje. Są one okazją do przekazania wiedzy na temat aktualnych zagadnień ważnych dla branży. Interesującym punktem programu była debata pt. „W dialogu buduje się najlepiej”, zorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz sygnatariuszy Białej Księgi Budownictwa Drogowego.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów zorganizował konferencję pt. „Nowoczesne rozwiązania w programie Rozwój Innowacji Drogowych.” Konferencja dała możliwość zaprezentowania prac nad nowymi rozwiązaniami, związanymi z technologią budowy, remontami dróg i obiektów inżynierskich, brd i zarządzaniem siecią drogową. W trwającej dwa dni konferencji uczestniczyli przedstawiciele konsorcjów, realizujących projekty w ramach Programu Rozwój Innowacji Drogowych. Obecni byli reprezentanci MIiB, GDDKiA, firm branżowych oraz studenci.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadów z uczestnikami wydarzeń Targów AUTOSTRADA-POLSKA 2017.