IV KRAKOWSKIE DNI BEZPIEZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2017 czyli co robić, by eliminować zagrożenia na drodze

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

Anna Rogalińska w rozmowie z prof. dr hab. inż. Stanisławem Gacą, Dyrektorem Instytutu Inżynierii Drogowej i Kolejowej, Kierownikiem Katedry Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu Politechniki Krakowskiej
Anna Rogalińska w rozmowie z Eweliną Nawarą, Dyrektor Wydawnictwa Media-Pro Polskie Media Profesjonalne
Anna Rogalińska w rozmowie z mgr inż. Leszkiem Kornalewskim, Kierownikiem Centrum Monitoringu BRD Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
Anna Rogalińska w rozmowie z Barbarą Dzieciuchowicz, Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

Czy nasze drogi są bezpieczne?

Jak eliminować istniejące zagrożenia i zapobiegać powstawaniu nowych?

IV KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWARUCHU DROGOWEGO 2017 zgromadziły grono ekspertów, którzy – dzięki prezentacjom i dyskusjom – mieli możliwość omówienia aktualnych zagadnień, związanych z bezpieczeństwem na sieci dróg. Kolejne wydarzenia z cyklu Konferencji Specjalistycznych zorganizowało Wydawnictwo MEDIA PRO. Dwa dni spotkań wypełniły: ORGANIZACJA RUCHU 2017 czyli IV Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Stała i tymczasowa organizacja ruchu drogowego” oraz BARIERY 2017 - V Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Bariery ochronne na drogach i obiektach inżynierskich”.

Podczas IV KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2017 zaprezentowano szczegółowe dane na temat zdarzeń drogowych w minionym roku - także w skali kraju. Mówiono o konieczności tworzenia warunków bezpiecznego poruszania się dla wszystkich użytkowników dróg. Uczestnicy Konferencji - przedstawiciele administracji, świata nauki oraz firm produkujących urządzenia BRD – mieli okazję do zapoznania się z najnowszymi trendami w branży. Mówiono m.in. o oznakowaniu dróg, o jakości oświetlenia oraz o nowych, inteligentnych, „przyjaznych” rozwiązaniach inżynierskich, poprawiających bezpieczeństwo na skrzyżowaniach. Zainteresowaniem w gronie ekspertów cieszył się temat barier ochronnych – rozpatrywany m.in. w kontekście ewentualnych utrudnień w pracy służb ratowniczych, wynikających z usytuowania barier na drogach.

Tradycyjnie już Konferencje Specjalistyczne są płaszczyzną do transferu wiedzy o nowych technologiach i przepisach prawnych. Dlatego w spotkaniach uczestniczą przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń drogowych. Podczas IV KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2017 przedstawiono obowiązujące przepisy i wytyczne w aspekcie stosowania środków organizacji ruchu i urządzeń BRD. Szczegółowa relacja z IV KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2017 zostanie opublikowana na stronie: www.konferencjespecjalistyczne.pl

Zapraszamy do obejrzenia filmowych wywiadów portalu ViaExpert z gospodarzami i uczestnikami IV KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2017

 Przygotowała: Anna Rogalińska

KameraViaexpert_long_1