O tradycji i przyszłości drogownictwa na LIX Technicznych Dniach Drogowych

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

Anna Rogalińska w rozmowie z Jackiem Bojarowiczem, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
Anna Rogalińska w rozmowie z  prof. dr hab. inż. Januszem Dyduchem, Prezesem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP

 

LIX Techniczne Dni Drogowe to cykliczna konferencja naukowo - techniczna organizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Patronami tegorocznej edycji, będącej jednym z wydarzeń obchodów 70 lecia działalności SITK RP byli: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

LIX Techniczne Dni Drogowe odbyły się w Cedzynie pod Kielcami. Uczestniczyli w nich przedstawiciele świata nauki, zarządców dróg, firm drogowych. Mówiono o zagadnieniach aktualnych oraz o wyzwaniach, jakie staną przed drogownictwem w kolejnych latach. Tematyka poszczególnych sesji dotyczyła m.in. bezpieczeństwa na drogach publicznych, ruchu drogowego oraz skrzyżowań dróg z koleją. Wymieniano się doświadczeniami oraz wątpliwościami, jakie wystąpiły w realizacji projektów drogowych, omawiano zagadnienia prawa drogowego.

Do tradycji polskiego drogownictwa nawiązywała wystawa, przygotowana przez Muzeum Drogownictwa w Szczucinie. Historia i w tym przypadku ma walor edukacyjny. Jest też inspiracją do budowy pozytywnego wizerunku drogowca.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadów z organizatorami i uczestnikami LIX Technicznych Dni Drogowych.

KameraViaexpert_long_1