O optymalizacji kosztów i rozwiązaniach dla ochrony środowiska na XXXV Seminarium Technicznym PSWNA

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

Anna Rogalińska w rozmowie z  Dariuszem Słotwińskim, Założycielem Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (PSWNA)
Anna Rogalińska w I cz. rozmowy z  Barbarą Dzieciuchowicz, Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz mgr inż. Iwoną Stępień-Pilipczuk, Zastępcą Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
Anna Rogalińska w II cz. rozmowy z  Barbarą Dzieciuchowicz, Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz mgr inż. Iwoną Stępień-Pilipczuk, Zastępcą Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

 

Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (PSWNA) od lat działa na rzecz rozwoju polskiego drogownictwa. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii asfaltowych nawierzchni drogowych i lotniskowych. PSWNA inicjuje i wspomaga prace badawcze w dziedzinie asfaltów, kruszyw i mieszanek mineralno-asfaltowych. Ważnym zadaniem, jakie postawiło przed sobą Stowarzyszenie jest współpraca z administracją różnych szczebli oraz z organizacjami drogowymi. Efektem wspólnych działań jest widoczna na drogach poprawa bezpieczeństwa wszystkich jej użytkowników.

PSWNA realizuje swoje cele m.in. poprzez organizowanie seminariów. Są one okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy o rozwiązaniach technologicznych, związanych z budową nowoczesnych, trwałych nawierzchni asfaltowych.

XXXV Seminarium Techniczne PSWNA zostało zorganizowane w Poznaniu pod hasłem „Innowacje jako element optymalizacji kosztów i ochrony środowiska”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Infrastruktury i Budownictwa. Portal Budownictwa Komunikacyjnego ViaExpert był jednym z patronów medialnych.

Miejsce zorganizowania Seminarium znalazło odbicie w tematyce sesji, która otwierała spotkanie. Poświecono ją prezentacji „dobrych praktyk” w drogownictwie na podstawie kontraktów zrealizowanych w Wielkopolsce. Pozostałe sesje poruszały m.in. zagadnienia związane z recyklingiem nawierzchni drogowych w kontekście redukcji kosztów inwestycji. Mówiono także o działaniach Rady Ekspertów i związanych z nimi oczekiwaniach branży. Temat innowacyjnych rozwiązań technologicznych rozpatrywano z perspektywy optymalizacji kosztów budowy dróg i wydłużonego okresu ich użytkowania. W  XXXV Seminarium Technicznym PSWNA wzięli udział znani eksperci z dziedziny technologii nawierzchni asfaltowych. Gośćmi Seminarium były, reprezentujące Radę Ekspertów, której współprzewodniczą: Barbara Dzieciuchowicz, Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz Iwona Stępień- Pilipczuk, Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Program XXXV Seminarium Techniczne PSWNA: (pobierz tutaj)

Zapraszamy do obejrzenia wywiadów filmowych z Organizatorami i Gośćmi XXXV Seminarium Technicznego PSWNA.

PSWNA logo

KameraViaexpert_long_1