TRA 2016 w Warszawie czyli … eksperci o innowacyjnych pomysłach na transport jutra - relacja cz. I

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

TRA 2016 w obiektywie kamery ViaExpert
Anna Rogalińska w rozmowie z prof. dr hab. inż. Leszkiem Rafalskim, Dyrektorem IBDiM
Anna Rogalińska w rozmowie z Kazimierzem Smolińskim, Sekretarzem Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Zdjęcia: ViaExpert

Anna Rogalińska w rozmowie z pracownikami Zakładu Lotniskowego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych

Przygotowała: Anna Rogalińska

KameraViaexpert_long_1

W uroczystości otwarcia TRA 2016 uczestniczyli: Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Rozwoju, Kazimierz Smoliński, Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa, Violeta Bulc, Komisarz UE ds. Transportu, Greg Nadeau, Administrator for the Federal Highway Administration (FHWA), USA, prof. Jerzy Buzek, Członek Parlamentu Europejskiego, Jean Luc di Paola Galloni, wiceprzewodniczący platformy technologicznej ERTRAC, prof. Leszek Rafalski, Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Przewodnim hasłem konferencji Transport Research Arena TRA 2016 było Innovative Solutions for Tomorrow’s Mobility.

W trakcie sesji rozmawiano o różnych modelach transportu. Dyskutowano o znaczeniu badań i innowacji w realizacji polityki europejskiej tworzenia efektywnego, spójnego systemu transportowego. Bo właśnie transport - podkreślali eksperci - stanowi jeden z kluczowych elementów, tworzących wspólną Europę. Obradom w salach konferencyjnych towarzyszyły wystawy plakatów naukowych. Zdaniem uczestników TRA 2016 najważniejsze kierunki rozwoju transportu jutra to: automatyzacja, bezpieczeństwo, obniżenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, digitalizacja, tworzenie baz danych przewożonych towarów.

Konferencja Transport Research Arena to konferencja organizowana w cyklu dwuletnim. TRA 2018 odbędzie się w Austrii pod hasłem A Digital Era for Transport – New Solutions for Society, Economy and Environment.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadów z uczestnikami Transport Research Arena TRA 2016. Kolejne materiały opublikujemy na portalu w drugiej relacji z konferencji.