Diagnostyka Nawierzchni Lotniskowych czyli nośność, szorstkość, równość

Opublikowano w Pozostałe informacje

  • Nośność

Parametrem ważnym dla charakterystyki stanu nawierzchni lotniskowej jest jej nośność.

Badaniu nośności podlegają wszystkie elementy funkcjonalne lotniska, zarówno nowo wybudowane, remontowane, jak i będące w eksploatacji. Wykonuje się takie badania co 3-5 lat. Do pomiaru nośności nawierzchni lotniskowych oraz drogowych metodą nieniszczącą Zakład Lotniskowy ITWL wykorzystuje ugięciomierz udarowy typu HWD firmy Dynatest Denmark. Ze względu na szybkość pomiaru i mobilność urządzenia badanie nawierzchni lotniskowych nie wywołuje większych zakłóceń w ruchu lotniczym.

  • Szorstkość

Każdy element funkcjonalny lotniska należy sprawdzić też pod kątem współczynnika tarcia.
Do pomiaru szorstkości nawierzchni lotniskowych wykorzystuje się tester szorstkości ASFT - Airport Surface Friction Tester na przyczepie T-10. Podobne urządzenia są standardem na polskich i zagranicznych lotniskach przy raportowaniu o pogodzie NOWTAM i SNOWTAM, a dzięki dużej mobilności są nieocenionym urządzeniem do pomiaru tarcia w czasie pomiędzy operacjami startów i lądowań samolotów.

Zakład Lotniskowy dysponuje również urządzeniem ASFT T2Go umożliwiającym pomiary wszędzie tam, gdzie badanie przyczepą T-10 jest niemożliwe ze względu na wymiary geometryczne ocenianego elementu.

  • Równość

Zakład Lotniskowy wykonuje pomiary równości nawierzchni lotniskowych zmodernizowanym planografem typu P-3z. Urządzenie określa metodą ciągłą wielkości nierówności występujących na nawierzchniach lotniskowych. Wyniki pomiarów zapisywane są w sposób cyfrowy w rejestratorze po czym zostają przesłane do komputera. Urządzenie przystosowane jest również do przesyłania mierzonych wielkości bezpośrednio do komputera.