Zakład Lotniskowy ITWL zorganizował w 2018 roku ważne szkolenia z zakresu utrzymania infrastruktury lotniskowej

Opublikowano w Pozostałe informacje

Pracownicy Zakładu Lotniskowego ITWL przeprowadzali w 2018 roku szkolenia dla żołnierzy oraz pracowników cywilnych związanych z utrzymaniem infrastruktury lotniskowej – zwłaszcza nawierzchni lotniskowych.

W maju br. zorganizowano szkolenie z badań nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych zgodnie z normą obronną NO-17-A503:2017 "Nawierzchnie lotniskowe - Naturalne nawierzchnie lotniskowe - Badania nośności". Blisko 70 osób, które uczestniczyło w dwudniowym szkoleniu otrzymało teoretyczną oraz praktyczną wiedzę z zakresu kompleksowej oceny nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych oraz stosowanej do oceny aparatury badawczej. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Wcześniej, w kwietniu br. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych przeprowadził szkolenie w ramach kursu doskonalącego organizowanego przez Wojskową Akademią Techniczną Uczestnicy szkolenia zdobyli teoretyczną wiedzę na temat eksploatacji wojskowej infrastruktury lotniskowej oraz zapoznali się z aparaturą badawczą ,wykorzystywaną do diagnostyki stanu technicznego nawierzchni lotniskowych.