Polskie Towarzystwo Dendrologiczne - nowoczesność z szacunkiem dla 90-letniej tradycji.

włącz . Opublikowano w Europejski Uniwersytet Budownictwa Komunikacyjnego

Wypowiedź dla drogowców prof. SGGW dr hab. Jacka Borowskiego, Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego

Polskie Towarzystwo Dendrologiczne (PTD) obchodzi w tym roku 90-lecie założenia. Fakt założenia PTD w dniu 22 stycznia 1924 roku we Lwowie został uroczyście upamiętniony podczas VII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, nad którym honorowy patronat objęli: Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz i J.M. Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. Alojzy Szymański. Zjazd, podczas którego wybrano nowy skład władz Stowarzyszenia, był połączony z konferencją pt.: „Drzewa w cieniu człowieka”, wystawą specjalistyczną w formie zwiedzania Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych „Szmit” oraz uroczystym, wieczornym spotkaniem towarzyskim w parku Piotra Krasińskiego.

Pamiątką z przeszłości dla uczestników VII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego była wydana w formie reprodukcji lista obecności z oryginalnymi podpisami osób obecnych na pierwszym, założycielskim spotkaniu PTD. Wyrazem szacunku dla polskich tradycji dendrologicznych i szkółkarskich, sięgających początku XX wieku, było opublikowanie w dziewięćdziesiątą rocznicę powstania PTD reprintu albumu pt.: „Fredrów”. Otrzymały ją osoby uczestniczące w VII Zjeździe PTD. Obie publikacje, będące upowszechnieniem cennych dokumentów historycznych, powstały dzięki inicjatywie i dużemu wkładowi pracy wybitnego dendrologa i zamiłowanego historyka dr hab. Jakuba Dolatowskiego oraz wsparciu tej cennej inicjatywy przez członków wspierających PTD.  

Ale Polskie Towarzystwo Dendrologiczne to nie tylko historia. To dynamicznie działające, nowoczesne Stowarzyszenie, odpowiadające na wyzwania teraźniejszości, czego dowodem był właśnie VII Zjazd PTD. Tematyka konferencji podkreślała rolę, jaką pełni PTD - rolę łącznika historii ze współczesnością, z myślą o przyszłości. Konferencja dotyczyła aktualnych zagadnień dendrologicznych z zakresu rewaloryzacji miejsc historycznych (np. ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie, Parku Muzeum Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie), ochrony zadrzewień alejowych, kolekcji i uprawy drzew w ogrodach botanicznych i arboretach oraz uprawy drzew i krzewów w miastach. Świetną ilustracją wykorzystywania teorii w praktyce było zwiedzanie Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych „Szmit”, połączone z doskonałym przewodnictwem po szkółce Pana Bronisława Szmita. Nowoczesność PTD, połączona z tradycją dendrologiczną, była widoczna także w czasie wieczornego spotkania towarzyskiego w parku Piotra Krasińskiego w Kowalewicach Włościańskich. W tym miejscu, jego aktualny właściciel – Piotr Krasiński, (wybrany ponownie na wiceprezesa PTD), daje przykład harmonijnego połączenia nowoczesnych rozwiązań dendrologicznych z tymi, które były dziełem założycieli parku około 100 lat temu.

Polskie Towarzystwo Dendrologiczne jest od kilku lat partnerem portalu ViaExpert . Mając na uwadze, że drzewa i drogi miały, mają i będą miały zawsze wiele ze sobą wspólnego, poprosiliśmy profesora Jacka Borowskiego, Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, o wypowiedź dla drogowców. Załączone zdjęcia upamiętniają fragmenty wstawy specjalistycznej, połączonej ze zjazdem oraz spotkanie towarzyskie w parku Piotra Krasińskiego.    


KameraViaexpert_long_1

Przygotował: dr inż. Wiesław Dąbrowski, Prezes Zarządu OAT Sp. z o.o.