Wysoka technologia i doświadczenie dla remontu i budowy dróg czyli firma Strassmayr na kongresie ZDP w Bełchatowie

włącz . Opublikowano w Europejski Uniwersytet Budownictwa Komunikacyjnego

Referat wygłoszony przez Ryszarda Sowę, Prezesa Zarządu Strassmayr Polska Sp. z o.o. na XV Ogólnopolskim Kongresie Zarządców Dróg Powiatowych w Bełchatowie

XV Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych, zorganizowany w czerwcu br. w Bełchatowie był okazją do podsumowania zmian w standardach tej sieci dróg, jakie udało się wprowadzić w okresie 15 lat funkcjonowania powiatów. Drogi powiatowe - twierdzili uczestnicy Kongresu - wciąż są w gorszym stanie od dróg wojewódzkich czy krajowych. Jaki sprzęt specjalistyczny i jakie technologie mogą wykorzystać zarządcy dla poprawy stanu  tej sieci dróg?

Zapraszamy do zapoznania się z referatem, wygłoszonym na XV Ogólnopolskim Kongresie Zarządców Dróg Powiatowych w Bełchatowie przez Ryszarda Sowę, Prezesa Zarządu Strassmayr Polska Sp. z o.o.


KameraViaexpert_long_1

Przygotowała: Anna Rogalińska