BRD to wiedza i … stosowanie dobrych praktyk

włącz . Opublikowano w Europejski Uniwersytet Budownictwa Komunikacyjnego

W prezentacji Autorzy wykorzystali materiały Trinity Inc EURO-TRACC

Zorganizowane już po raz drugi Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Bariery ochronne dla dróg i obiektów inżynierskich - Bariery 2014” udowodniło, że temat BRD jest ważny i aktualny. Spotkanie w Krakowie zorganizowane przez Wydawnictwo Media - Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara w cyklu ”Konferencje Specjalistyczne - nauka - praktyka - biznes” zgromadziło liczne grono ekspertów: naukowców i przedstawicieli producentów specjalistycznych urządzeń.

Zapraszamy do zapoznania się z referatem „Absorbery TRACC, TREND i EuroET- bezpieczeństwo, jakość, serwis” zaprezentowanym podczas Forum Bariery 2014 przez mgr Jarosława Schabowskiego, Prezesa Zarządu WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o. Współautorem prezentacji jest inż. Paweł Pyrek.


KameraViaexpert_long_1

Przygotowała: Anna Rogalińska