Jaka jest przydatność danych katalogowych o barierach ochronnych udostępnianych przez producentów?

włącz . Opublikowano w Europejski Uniwersytet Budownictwa Komunikacyjnego


Zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniem prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusza Sandeckiego podczas FORUM BARIERY 2014. Tytuł prezentacji: „Przydatność danych katalogowych o barierach ochronnych udostępnianych przez producentów”

Kryterium bezpieczeństwa uczestników ruchu w projektowaniu dróg traktowane powinno być priorytetowo. Dlatego też systemy ograniczające drogę - m.in. drogowe bariery ochronne - są jednym z podstawowych elementów wyposażenia nowoczesnej sieci komunikacyjnej. M.in. o znaczeniu takich rozwiązań konstrukcyjnych BRD dyskutowano w lutym br. w Krakowie podczas FORUM BARIERY 2014. Było to już drugie, poświęcone tej tematyce wydarzenie, zorganizowane przez Wydawnictwo Media - Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara w ramach Konferencji Specjalistycznych nauka - praktyka - biznes.

Członkiem Rady Programowej FORUM BARIERY 2014 a zarazem jednym z jego prelegentów był prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Sandecki z Politechniki Warszawskiej oraz z Instytutu Dróg i Lotnisk Sp. z o.o. Prof. Tadeusz Sandecki razem z Markiem Bujalskim, prezesem Zarządu ViaMensSp. z o. o są autorami Internetowego Katalogu Systemów Barier Ochronnych (IKSBO) Na stronie: www.katalogbarier.pl korzystać można z banku danych oraz z systemu udostępniania informacji. Bank danych zwiera m.in. informacje o producentach, opisy techniczne, zdjęcia, szkice. System umożliwia wybór danych o systemach barier i ich producentach.

Podczas Forum BARIERY 2014 zaprezentowano opracowany przez GDDKiA projekt „Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych”, które zastąpić mają „Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych” z 2010 r.

Jak informują organizatorzy Konferencji Specjalistycznych nauka - praktyka - biznes (http://konferencjespecjalistyczne.pl/bariery-2014) 7 kwietnia br. w siedzibie GDDKiA odbyło się spotkanie, podczas którego potwierdzono sformułowany podczas Forum BARIERY 2014 wniosek o konieczności powołania zespołu złożonego z przedstawicieli producentów barier, projektantów i ekspertów. Stroną organizacyjną zespołu zajmie się Polski Kongres Drogowy. Inauguracyjne spotkanie dotyczące sposobu prac konsultacyjnych zmierzających do opracowania znowelizowanych „Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych” odbędzie się 16 kwietnia br. Weźmie w nim udział m.in. prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Sandecki.

KameraViaexpert_long_1
Przygotowała: Anna Rogalińska