Nawierzchnie przyjazne dla środowiska czyli … o drodze do fotokatalitycznych dróg

włącz . Opublikowano w Europejski Uniwersytet Budownictwa Komunikacyjnego


Anna Rogalińska rozmawia z prof. dr hab. inż. Dariuszem Sybilskim, kierownikiem Zakładu Technologii Nawierzchni Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.
KameraViaexpert_long_1

Przygotowała: Anna Rogalińska

Przyszłością drogownictwa są nowe technologie. Dzięki nim drogi stają się nie tylko bardziej trwałe, ale także przyjazne człowiekowi i środowisku. Badania nad rozwiązaniami wprowadzającymi postęp technologiczny do drogownictwa prowadzone są w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów.

Fotokatalityczne nawierzchnie drogowe są innowacyjnym i ekologicznym rozwiązaniem, sprawdzającym się w Europie na terenach zurbanizowanych i przemysłowych. Rozwiązanie opiera się na wykorzystaniu procesu fotokatalizy do poprawy czystości powietrza w obszarach intensywnego ruchu samochodowego.

Czym są fotokatalityczne nawierzchnie drogowe?

Na czym polega ich walor ekologiczny?

Dlaczego technologię nawierzchni fotokatalitycznych warto wdrażać na sieci polskich dróg?

Zapraszamy na rozmowę z prof. dr hab. inż. Dariuszem Sybilskim, kierownikiem Zakładu Technologii Nawierzchni Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

 

Prezentacja prof. dr hab. inż. Dariusza Sybilskiego
"Nawierzchnie drogowe fotokatalityczne"


Nie widzisz zawartości PDF? Kliknij tutaj

Źródło: Prezentacja udostępniona przez Autora.