Naprawa szerokich pęknięć nawierzchni asfaltowych

włącz . Opublikowano w Europejski Uniwersytet Budownictwa Komunikacyjnego

Bialystok1Miarą nowoczesności Białegostoku jest nie tylko architektura, ale także stan infrastruktury drogowej. W mieście trwa rozbudowa sieci ulic. Plany inwestycji, które trwają lub które dopiero mają rozpocząć się, można znaleźć na stronie internetowej Zarządu Dróg i Inwestycji Miejskich w Białymstoku.

Pozytywnym przykładem w skali kraju jest zakres przeprowadzonych w Białymstoku napraw pęknięć nawierzchni ulic. Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich wykonał inwentaryzację pęknięć, podzielił je na dwa rodzaje w zależności od szerokości uszkodzeń i ogłosił przetarg na naprawę. Wygrała go firma OAT Sp. z o.o. z Ożarowa Mazowieckiego.

O ile naprawę pęknięć o szerokości do 1 cm można traktować jako technologię standardową, opisaną szczegółowo w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych D-05.03.15 (patrz: „Profesjonalna naprawa pęknięć”), o tyle naprawa pęknięć szerszych niż 1 cm jest rozwiązaniem oryginalnym, opracowanym przez OAT Sp. z o.o. na potrzeby tego niestandardowego zamówienia.

 

Oto etapy prac naprawczych przy wypełnianiu pęknięć nawierzchni, których szerokość przekracza 1 centymetr:
  1. Etap pierwszy - przygotowanie miejsca, w którym będą prowadzone prace, w sposób możliwie jak najmniej utrudniający ruch.
  2. Etap drugi - frezowanie obu krawędzi pęknięcia na pełną grubość nawierzchni.
  3. Etap trzeci - usunięcie niezwiązanej masy mineralno-asfaltowej w obszarze pęknięcia, tj.- w obszarze pomiędzy frezowanymi krawędziami.
  4. Etap czwarty - oczyszczenie obszaru pęknięcia przy pomocy sprężonego, gorącego powietrza z urządzenia HPS.
  5. Etap piąty - pierwsze zalanie obszaru pęknięcia masą zalewową Biguma TL 82.
  6. Etap szósty – wypełnienie obszaru pęknięcia przy pomocy grysów kamiennych albo o frakcji 5/8 albo 8/11 (w zależności od szerokości i głębokości pęknięcia). Zagęszczenie grysu stanowiącego wypełnienie obszaru pęknięcia.
  7. Etap siódmy - drugie zalanie obszaru pęknięcia oraz nieco poza ten obszar, masą zalewową Biguma TL 82 wyrównywaną przy pomocy urządzenia - tzw. „ruchomego buta”.
  8. Etap ósmy - posypanie (z nadmiarem) wyrównanej górnej powierzchni masy zalewowej grysem bazaltowym o frakcji 1-3 mm.
  9. Etap dziewiąty - usunięcie nadmiaru niezwiązanego grysu bazaltowego frakcji 1-3 mm.
  10. Etap 10-ty – uporządkowanie miejsca gdzie prowadzono prace naprawcze i udostępnienia nawierzchni do ruchu.

Sposób naprawy tego rodzaju pęknięć przedstawia niniejszy film.