Czym jest i jak działa FEHRL?

włącz . Opublikowano w Europejski Uniwersytet Budownictwa Komunikacyjnego

fehrl vprogram

 

Nadrzędnym celem działań naukowców, prowadzących badania w dziedzinie infrastruktury drogowej jest zapewnienie jej użytkownikom możliwości korzystania z bezpiecznej, nowoczesnej infrastruktury drogowej. Wymianę innowacyjnych rozwiązań w tej dziedzinie umożliwia współpraca placówek naukowo – badawczych w ramach międzynarodowej organizacji - FEHRL. W działaniach FEHRL aktywnie uczestniczą eksperci Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

AUrbanik
dr inż. Andrzej Urbanik, Członek Komitetu Wykonawczego FEHRL
fehrl forever open roadfehrl forever open roadfehrl forever open road

Europejski sektor badań w transporcie wzywa do utrzymania budżetu na program Smart, Green and Integrated Transport (Inteligentny, zielony i zintegrowany transport) realizowany w ramach programu HORYZONT 2020 na proponowanym przez Komisję Europejską poziomie 7,69 mld €

Pobierz dokument - wersja polska
Pobierz dokument - wersja angielska

MSudyka
mgr inż. Monika Kowalska - Sudyka, Research Coordinator FEHRL


KameraViaexpert_long_1

Przygotowała: Anna Rogalińska


Czym jest i jak działa FEHRL?

Jaka jest strategia i jakie są programy FEHRL?

Jakie miejsce w polityce unijnej zajmują zagadnia transportu?

Rozmawiamy z dr inż. Andrzejem Urbanikiem, Członkiem Komitetu Wykonawczego FEHRL.

Cz. I 
Cz. II
Cz. III

Zapraszamy na rozmowę z mgr inż. Moniką Kowalską - Sudyką research coordinatorem FEHRL, która w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów koordynuje współpracę międzynarodową przy realizowaniu projektów badawczych współfinansowanych przez UE.