System profili gumowych a optymalizacja kosztów dróg o nawierzchni betonowej

włącz . Opublikowano w Europejski Uniwersytet Budownictwa Komunikacyjnego

Wypowiedź Ralfa Alte-Teigeler, Prezesa Zarządu Otto Alte-Teigeler GmbH z Niemiec, na pytanie dr inż. Wiesława Dąbrowskiego, członka Zarządu Polskiego Kongresu Drogowego, na temat stosowania profili gumowych w nowobudowanych nawierzchniach z betonu cementowego.

Przygotował: Zespół ViaExpert

KameraViaexpert_long_1

 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa prowadzi działania, zmierzające do znalezienia oszczędności w budownictwie drogowym. Na początku 2016 r. podjęto inicjatywę, której celem była optymalizacja procesu realizacji inwestycji drogowych ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023. Prace powołanych w tym celu zespołów, dotyczą zagadnień prawnych, technologicznych i finansowych. Niezwykle cenne w tym kontekście są doświadczenia ekspertów. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Andrzejem Adamczykiem, Ministrem Infrastruktury i Budownictwa, udzielonego portalowi ViaExpert

Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy (PKD) aktywnie uczestniczy w pracach, związanych z optymalizacją procesu realizacji inwestycji drogowych. Misją stowarzyszenia jest m.in. dbałość o podnoszenie jakości sieci drogowej - także dzięki transferowi wiedzy. Temu celowi służy współpraca PKD z międzynarodowymi organizacjami drogowymi.

Dr inż. Wiesław Dąbrowski, członek Zarządu Polskiego Kongresu Drogowego poprosił o wypowiedź międzynarodowego eksperta w zakresie nawierzchni betonowych, Ralfa Alte-Teigeler, Prezesa Zarządu Otto Alte-Teigeler GmbH z Niemiec. Pytanie dotyczyło stosowania profili gumowych w nowobudowanych nawierzchniach z betonu cementowego.

W jakim stopniu profile gumowe stosowane w nawierzchniach betonowych mogą przyczynić się do realizacji programu optymalizacji kosztów inwestycji drogowych?

Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedzią Ralfa Alte-Teigeler, Prezesa Zarządu Otto Alte-Teigeler GmbH z Niemiec.