Studia podyplomowe „Eksploatacja i Utrzymanie Dróg”

włącz . Opublikowano w Europejski Uniwersytet Budownictwa Komunikacyjnego

SPEIUD

Na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej organizowane są Studia Podyplomowe „Eksploatacja i Utrzymanie Dróg”, których zakres tematyczny opracowany został wspólnie z Instytutem Dróg i Mostów oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. 

1 edycja dwusemestralnych Studiów Podyplomowych rozpocznie się w październiku 2015 r. Obecnie trwa nabór kandydatów na Studia Podyplomowe.

Celem Studiów jest dostarczenie uczestnikom aktualnej wiedzy z zakresu eksploatacji i utrzymania dróg, w szczególności dotyczącej: 

  • diagnostyki nawierzchni drogowej
  • technologii wzmocnień i remontów nawierzchni drogowych
  • utrzymania bieżącego dróg
  • zarządzania ruchem drogowym
  • systemów zarządzania drogami
  • diagnostyki i utrzymania obiektów mostowych
  • wyposażenia dróg i jego utrzymania

Obecnie po okresie budowy i przebudowy dróg na skalę niespotykaną w Europie, istnieje potrzeba aktualizacji wiedzy kadry administracyjnej, projektowej i wykonawczej zatrudnionej przy eksploatacji i utrzymaniu dróg.

Zajęcia na Studiach prowadzą wysokiej klasy specjaliści z wyższych uczelni, instytutów badawczych oraz przedstawiciele z najlepszych firm projektowych i wykonawczych:

Politechnika Warszawska, m in. prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski
  prof. dr hab. inż. Jerzy Piłat
  prof. dr hab. inż. Henryk Zobel
  prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski
  prof. dr hab. inż. Tadeusz Sandecki
  prof. dr hab. inż. Antoni Kuchler
  prof. dr hab. inż. Piotr Olszewski
   
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, m in.  prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski
  mgr inż. Tomasz Mechowski
   
Instytut Badań Technicznych TPA dr inż. Igor Ruttmar
 
Transprojekt Warszawa dr inż. Tadeusz Suwara
 
Heller Ingenieurgesellschaft dr inż. Sławomir Heller
 
OAT Sp. z o.o. dr inż. Wiesław Dąbrowski

Studia przeznaczone są dla kadry administracji drogowej, pracowników ministerstwa, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządów Dróg Samorządowych, firm związanych z budownictwem drogowym, pracowników uczelni technicznych i szkół zawodowych.

Szczegółowe informacje o Studiach Podyplomowych Eksploatacja i Utrzymanie Dróg znajdują się na stronie internetowej: www.speiud.il.pw.edu.pl

Pobierz pismo.