Uczymy się od siebie, dzielimy się swoimi doświadczeniami

System profili gumowych a optymalizacja kosztów dróg o nawierzchni betonowej

włącz . Opublikowano w Europejski Uniwersytet Budownictwa Komunikacyjnego

Wypowiedz ROAT 2016. 2W jakim stopniu profile gumowe stosowane w nawierzchniach betonowych mogą przyczynić się do realizacji programu optymalizacji kosztów inwestycji drogowych? Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedzią Ralfa Alte-Teigeler, Prezesa Zarządu Otto Alte-Teigeler GmbH z Niemiec. Wypowiedź Ralfa Alte-Teigeler, międzynarodowego eksperta w zakresie nawierzchni betonowych jest odpowiedzią na pytanie dr inż. Wiesława Dąbrowskiego, członka Zarządu Polskiego Kongresu Drogowego, dotyczące stosowania profili gumowych w nowobudowanych nawierzchniach z betonu cementowego.