abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Nazwa Firmy na S

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Oddział w Białymstoku

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej jest stowarzyszeniem naukowo–technicznym o charakterze twórczo–zawodowym, dobrowolnym, działającym na rzecz transportu, przede wszystkim dla dobra swoich członków. Oddział w Białymstoku powołano w 1948 roku.

Stowarzyszenie Producentów Cementu

Stowarzyszenie Producentów Cementu

Stowarzyszenie Producentów Cementu (jako Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna) powstało w roku 1990 w Krakowie. Zrzesza kadrę kierowniczą przedsiębiorstw przemysłu cementowego  oraz jako osoby prawne, przedsiębiorstwa branży cementowej.

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego (Polish Lime Association) reprezentuje wiodących producentów branży wapienniczej. Członkami Stowarzyszenia są zakłady wapiennicze prowadzące działalność produkcyjną w Polsce.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 28.12.2004, a działalność rozpoczęło na początku roku 2005. Powstało na bazie wcześniej działającego Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna i jest kontynuatorem wszelkich jego działań na rzecz branży wapienniczej w Polsce.

Strassmayr Sp. z o.o.

Strassmayr Sp. z o.o.

Strassmayr Sp. z o.o. jest Europejskim producentem maszyn do budowy i naprawy dróg. Firma prezentuje technologię remontów nawierzchni drogowych, remontów połaciowych, zalewania szczelin – są to nieliczne z wprowadzonych rozwiązań, które wykorzystywane są przez nasza firmę w drogownictwie.