abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Nazwa Firmy na O

OAT Sp. z o.o.

OAT Sp. z o.o.

Specjalistycznie Solidnie Skutecznie

OAT Sp. z o.o.jest polską firmą Grupy OAT założoną w Warszawie w roku 1993. Specjalizuje się w nacinaniu szczelin w nawierzchniach betonowych dróg i lotnisk oraz wykonywaniu ich uszczelnień. Ponadto wykonuje cały szereg specjalistycznych prac utrzymaniowych i naprawczych nawierzchni betonowych i asfaltowych, takich jak naprawa spękań, remonty cząstkowe, cienkie warstwy ochronne na zimno oraz posadzki przemysłowe.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa utworzona została w 1994 roku i jest branżową organizacją samorządu gospodarczego, która na zasadach dobrowolności zrzesza firmy drogowo - mostowe w celu ich integracji i umożliwienia bardziej efektywnego przedstawiania swoich problemów w ośrodkach decyzyjnych i innych jednostkach oraz organizacjach, mających wpływ na kształtowanie polityki komunikacyjnej w kraju i poszczególnych regionach.