abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Nazwa Firmy na C

City Parking Group S.A.

City Parking Group S.A.

City Parking Group S.A.  Utworzona została w 1994 roku (ówczesna nazwa CoolAr Sp. z o.o.). Przedmiotem działalności spółki od początku jej istnienia było świadczenie usług w zakresie zarządzania ruchem komunikacyjnym w centrach miast, projektowania i organizacji Stref Płatnego Parkowania (SPP), jak również dostosowanie ich do współczesnych uwarunkowań w zakresie miejskiej inżynierii ruchu.

Spółka aktywnie działa również w segmencie parkingów zamkniętych i wielopoziomowych, zlokalizowanych głównie przy obiektach użyteczności publicznej i obiektach komercyjnych, oferując pomoc przy ich projektowaniu, organizacji i zarządzaniu.

Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o.

Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o.

Od 1998 r. Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o. oferuje szkolenia, warsztaty i konferencje, zarówno w ofercie otwartej, jak i na zamówienie, z zakresu:

- technologii budowy i remontów dróg i mostów, badań laboratoryjnych,

- inżynierii ruchu, w tym zagadnienia BRD i ITS,

- organizacji procesów inwestycyjnych,

- transportu lądowego i lotniczego, a także z

- dziedzin pokrewnych, istotnych dla podmiotów sektora transportu i budownictwa.

Cement Ożarów

Cement Ożarów

CEMENT OŻARÓW S.A., producent najwyższej jakości cementów, organizuje na terenie kraju cykliczne konferencje popularyzujące wiedzę o zastosowaniu technologii betonowej na drogach: gminnych, powiatowych i wojewódzkich.