O 15 latach pracy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz o planach działań na kolejne lata …

włącz . Opublikowano w Zarządzanie drogami


Kielnik Miroslaw Mirosław Kielnik
fot. ViaExpert

Zapraszamy na rozmowę z Mirosławem Kielnikiem, dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy działa już 15 lat. Jakie najważniejsze dla regionu inwestycje drogowe zostały zrealizowane w tym okresie? Które ze wspomnianych przedsięwzięć drogowych uważa Pan za największy sukces ZDW w Bydgoszczy?

Pracą ZDW w Bydgoszczy kieruje od 4 lat. Stąd moja ocena 15 lat funkcjonowania tej jednostki może być niepełna. Jednak bez wątpienia najważniejszym sukcesem jest przebudowa w ciągu minionych lat blisko 300 kilometrów dróg przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków unijnych. Połączyliśmy południową część województwa poprzez DW nr 251 i DW nr 252 z autostradą A1 i projektowaną trasą S5. Na północy natomiast wzmocniliśmy spójność regionu modernizując ciąg DW nr 534 oraz DW nr 560. Identyczne zadanie na zachodniej ścianie regionu pełni DW nr 241, która wciąż jest jeszcze dużym placem budowy. Powstaje tam obwodnica Nakła, ruszymy z budową ronda, zmodernizujemy kolejny 7-kilometrowy odcinek pod Mroczą.

Jakie zmiany, które nastąpiły w przepisach dotyczących budowy dróg są w Pana opinii najkorzystniejsze z punktu widzenia realizacji inwestycji?

Zmiany w przepisach idą generalnie w dobrym kierunku, chociaż część rozwiązań w praktyce okazuje się wyjątkowo niekorzystna dla drogowców. Rygorystyczne wymogi środowiskowe chronią interes mieszkańców, zabezpieczają nas przed protestami ekologów, ale z drugiej strony kilkakrotnie wydłużyły proces przygotowania inwestycji. Pozytywnie oceniamy system „zaprojektuj i wybuduj”. Przygotowujemy się do realizacji pierwszej w oparciu o to rozwiązanie. Liczymy, że pozwoli nam ono skrócić proces przygotowania i realizacji zadania. Nowe możliwości dla samorządu województwa stworzyło też partnerstwo-publiczno-prywatne. Trwają rozmowy na temat powierzenia modernizacji części sieci drogowej prywatnym podmiotom. Problemem jest nadal niedoskonałe prawo zamówień publicznych, zmuszające często do pomijania jakości prac i wyboru najtańszych ofert. Zbyt słabo jest także chroniony interes zarządcy drogi w momencie zrywania umowy z winy wykonawcy. Warto byłoby także pomyśleć o weryfikacji statusu wielu dróg. Z jednej strony zarządzamy drogami, które z powodzeniem mogłyby mieć status krajowych na przykład DW nr 240. Jednak znacznie więcej dróg o znaczeniu lokalnym ma charakter dróg wojewódzkich.

Priorytetem dla wielu samorządów lokalnych a także dla przejeżdżających w „korkach” przez centra miast kierowców jest budowa obwodnic. Jak wygląda realizacja Wojewódzkiego Programu Budowy Obwodnic w woj. kujawsko-pomorskim?

Obwodnice powstają w ramach porozumienia samorządu wojewódzkiego z zainteresowanymi gminami. Przyjęta została zasada współfinansowania takich przedsięwzięć. Województwo gwarantuje połowę niezbędnych środków. 18 lipca br. do miast z obwodnicami dołączyła Mrocza. Wcześniej obwodnice powstały w Brodnicy, Chełmnie, Mogilnie, Janikowie i Pakości, w trakcie budowy jest obejście Nakła nad Notecią. Warto też podkreślić, że ZDW w Bydgoszczy został zaangażowany w przygotowanie dokumentacji obwodnic, tam gdzie lokalne samorządy nie poradziły sobie z wytyczeniem optymalnego korytarza obwodnicy. W ten sposób przygotowaliśmy studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe na obwodnice Chełmży wraz z decyzją środowiskowa. Te prace już się zakończyły. Pracujemy natomiast nad koncepcją dla obwodnicy Tucholi.

Źródło: ZDW w Bydgoszczy

Czy ZDW w Bydgoszczy przygotowuje się do prac przy kolejnych projektach finansowanych z funduszy unijnych?

Można powiedzieć, że już się do tego przygotowaliśmy. W ostatnich 3 latach przygotowaliśmy kompletne dokumentacje niezbędne do przebudowy siedmiu dróg. W ten sposób w regionie przybędzie kolejnych 270 kilometrów dróg budowanych w oparciu o najwyższe standardy. Obecnie dysponujemy czterema pozwoleniami na budowę, trzy pozostałe otrzymamy do końca bieżącego roku. Kolejne trzy dokumentacje są w trakcie opracowywania.

Samorząd woj. kujawsko-pomorskiego jako pierwsza taka jednostka administracyjna w kraju, zdecydował o finansowaniu części przedsięwzięć drogowych w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego. Jakie inwestycje będą w ten sposób finansowane i na jakim etapie są przygotowania do tego zamierzenia?

Obecnie trwa procedura wyboru partnera, z którym realizowany będzie projekt. O udział w nim stara się dziewięć firm. Do negocjacji w trybie dialogu konkurencyjnego zaproszono pięciu wykonawców z którymi toczone są negocjacje. Negocjacje te prowadzi bezpośrednio samorząd województwa. Warto jednak podkreślić, że ten instrument został uruchomiony, aby pozyskać przede wszystkim dodatkowe fundusze na modernizację dróg. Każdy już zdaje sobie sprawę, że prywatne firmy nie są w stanie zejść z kosztami poniżej obecnych kosztów publicznych zarządców.

Źródło: ZDW w Bydgoszczy

Kilka dni temu marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, Piotr Całbecki poinformował o przekazaniu przez marszałkowską administrację regionu dodatkowej puli środków w wysokości 63 milionów złotych na projekty, poprawiające bezpieczeństwo i płynność ruchu na drogach wojewódzkich. Czy ZDW w Bydgoszczy ma już opracowany plan wykorzystania tych pieniędzy?

Tak, zamierzamy zrealizować kilka pakietów zadań polegających na modernizacji odcinków dróg, budowie 3 rond ,modernizacji 2 mostów i budowie kilkunastu chodników oraz poprawie bezpieczeństwa w kilku punktach. Największe znaczenie ma przebudowa mostu w Gródku na DW nr 239 w powiecie świeckim oraz przebudowa mostu na DW nr 560 w Brodnicy. Ronda- zapewnia bezpieczne połączenia z funkcjonującą obwodnicą Wąbrzeźna na DW nr 534 i budowaną obwodnicą Nakła na DW nr 241. Trzecie rondo powstaje w Sędzinie na DW nr 266. Być może uda się także zrealizować kilka zadań z pakietu rezerwowego. Prawdopodobna jest także budowa ronda w Kcyni na styku DW nr 241 i DW nr 247.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Przygotowała : Anna Rogalińska