Utrudnienia dla kierowców na drodze nr 163 między Wałczem a Czaplinkiem

włącz . Opublikowano w woj. zachodniopomorskie

To najdłuższy aktualnie przebudowywany odcinek zachodniopomorskich dróg wojewódzkich. Roboty drogowe na dwóch modernizowanych odcinkach powinny zostać zakończone do końca września tego roku. To ważna informacja dla turystów, którzy wybierają się nad morze, gdyż droga wojewódzka nr 163 prowadząca z Kołobrzegu do Wałcza stanowi alternatywne połączenie dla drogi krajowej nr 11. W tym sezonie, w szczycie robót, zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, na modernizowanym odcinku ustawionych zostanie nawet kilkanaście wahadeł, co znacząco wydłuży czas przejazdu.

Po zakończeniu inwestycji cały odcinek między Czaplinkiem a Wałczem będzie zmodernizowany. Koszt robót budowlanych obejmujących dwa aktualnie realizowane zadania szacuje się łącznie na 37,2 mln. zł.

Przebudowa 18-kilometrowego odcinka między Machlinami i Glinkami, jest realizowana przez firmę COLAS Polska z Palędzia. Między Machlinami i Glinkami przebudowany zostanie odcinek szlakowy i przejścia przez Kosin, Rudki i Golce. W miejscowościach tych przewiduje się przebudowę chodników, istniejących skrzyżowań i zjazdów oraz zatok autobusowych. W Golcach zaplanowano budowę nowej kanalizacji deszczowej. Zadanie obejmuje również przebudowę dwóch obiektów mostowych na rzece Dobrzycy. Roboty budowlane mają tu kosztować 23,8 mln zł.

Natomiast 10-kilometrowy odcinek miedzy Czaplinkiem a Machlinami realizuje firma SKANSKA SA. Prace przewidują wycinki drzew, roboty rozbiórkowe, ziemne i nawierzchniowe. Przebudowany zostanie odcinek szlakowy i przejazdy przez miejscowości Piekary, Broczyno, Miłkowo i Machliny. W Broczynie i Machlinach powstanie nowa kanalizacja deszczowa.

Dodajmy, że na początku lipca minionego roku zakończył się pierwszy etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 163. Była to modernizacja 6,5-kilometrowego odcinka między Glinkami i Wałczem. Koszt zakończonej inwestycji to blisko 12,6 mln zł. z czego dofinansowanie unijne wyniosło 12 mln zł.

Źródłohttp://www.zzdw.koszalin.pl/