Otwarcie obejścia ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich

włącz . Opublikowano w woj. dolnośląskie

W południe, 07 lipca br. pierwsi kierowcy będą mogli pojechać nową Obwodnicą Ząbkowic Śląskich. Ponad 3 - kilometrowa trasa jest częścią drogi wojewódzkiej nr 382. Trasa obejmuje drogę, która rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą krajową nr 8 w rejonie stacji paliw, a kończy się włączeniem poprzez rondo do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 382 w odległości ok. 2 km od centrum miasta.

Droga wojewódzka nr 382 jest jedną z tras najbardziej obciążonych ruchem w sieci dróg województwa dolnośląskiego. Znaczną część ruchu na tej trasie stanowi transport ciężarowy wydobywanych na tym terenie surowców skalnych i kruszyw. Po drodze wojewódzkiej 382 przebiega ruch tranzytowy między drogami krajowymi: 8, 35, 39 i 46. Dzięki przeniesieniu ruchu tranzytowego na nową obwodnicę, mieszkańcy Ząbkowic Śl., w tym w szczególności mieszkańcy ul. Kamienieckiej odczują mniej uciążliwości związanych z hałasem i emisją spalin. Zwiększy się również bezpieczeństwo i komfort podróżowania wszystkich użytkowników nowej drogi. Nowa obwodnica ma duże znaczenie dla ruchu tranzytowego i turystycznego w kierunku Gór Bardzkich i Sowich.
W ramach inwestycji zrealizowano: nową drogę wojewódzką na odcinku od drogi krajowej nr 8 wraz z budową sygnalizacji świetlnej, do połączenia rondem z istniejącą drogą wojewódzką nr 382. Przebudowano również odcinek drogi krajowej nr 8, wybudowano most nad rzeką Budzówką, wykonano przepusty, drogi serwisowe, pobocza, wybudowano i przebudowano sieć teletechniczną i elektroenergetyczną oraz wykonano urządzenia służące ochronie środowiska.

Wartość inwestycji realizowanej w latach 2010-2014, to ok. 20,2 mln zł, z czego ponad 16,5 mln zł, to środki pochodzące z dofinansowania unijnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Inwestorem obwodnicy Ząbkowic Śląskich jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Źródło: http://dsdik.wroc.pl/