Zamknięty most w miejscowości Srebrna koło Płocka

włącz . Opublikowano w woj. mazowieckie

Od najbliższej środy do połowy grudnia 2014r zamknięty zostanie most na rzece Wierzbica w miejscowości Srebrna koło Płocka w ciągu drogi woj. nr 559. Obiekt zostanie wyłączony z użytkowania ze względu na prowadzone tam roboty drogowe. Zadanie obejmuje rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego i budowę nowego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. Budowa nowego mostu ma na celu zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego oraz przydatności do użytkowania mostu, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz podniesie walorów estetycznych obiektu i otoczenia. Wykonawca – firma Mosty Kujawy zobowiązał się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę niespełna 1,7 mln zł brutto. Przekazanie nowego obiektu do użytkowania powinno nastąpić w pierwszej połowie grudnia 2014 r.

Objazd zamkniętego odcinka drogi wojewódzkiej nr 559 zostanie poprowadzony drogami: od m. Sikórz do m. Stare Proboszczowice drogą wojewódzką nr 540, od m. Stare Proboszczowice do m. Draganie – drogą powiatową nr 5205W, od m. Draganie do m. Srebrna – drogą powiatową nr 2908W.

Kliknij, aby zobaczyć zdjęcie.

Źródło: http://www.mzdw.pl/