Rozbudowa drogi 631 nabiera tempa

włącz . Opublikowano w woj. mazowieckie

Rozbudowa jednej z bardziej ruchliwych arterii obrzeży stolicy nabiera tempa. Zgodnie z umową wykonawca roboty powinny zostać zakończone do końca czerwca 2015r. Wartość inwestycji to 45 799 250,88 zł brutto. Zadanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.
Droga wojewódzka nr 631 to jedna z najbardziej obciążonych „dróg wlotowych” do Warszawy. Natężenie ruchu to 27 tys. pojazdów na dobę. To arteria o długości ok. 45 km łącząca Warszawę i Nowy Dwór Mazowiecki. Droga biegnie przez miejscowości Ząbki, Zielonka, Marki, Wólka Radzymińska, Nieporęt, Zegrze Południowe, Wieliszew, Poniatów. W lutym tego roku na zlecenie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie wykonawca firma Skanska rozpoczęła budowę drogi na dwukilometrowym odcinku od granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową S-17 - tzw. „Węzeł Zielonka" do granicy miasta Warszawa.

Postęp prac
Prace nabierają rozpędu. Aktualnie trwają roboty związane z przebudową infrastruktury podziemnej oraz budową nasypu projektowanej drugiej jezdni. Pas drogowy nowej DW 631 na granicy Ząbek i Zielonki został już przygotowywany pod dalsze prace. Zgodnie z założeniami projektu zostały wycięte drzewa. W związku z ze specyficznym podłożem na przeważającym obszarze konieczne było usunięcie warstwy ziemi. Wykonawca przebudowuje również instalacje podziemne.Zgodnie z harmonogramem do lipca tego roku planowana jest budowa jezdni zachodniej
w ciągu drogi nr 631 i jezdni południowej drogi nr 634.

Kontrakt w liczbach
Jak informuje wykonawca, do budowy zużytych zostanie w sumie ok. 260 tysięcy ton piasku, 28 tysięcy ton kruszywa łamanego i 42 tysięcy ton betonu asfaltowego.Podczas całej realizacji na budowie będzie pracowało 10 koparek, 3 ładowarki i 2 spycharki. Zostanie wykorzystana także równiarka, 3 wozidła, 3 walce oraz 150 samochodów wywrotek, dowożących piasek na nasyp. Przy pracach związanych z układaniem nawierzchni jezdni będą pracowały 2 rozkładarki do mas bitumicznych i 4 walce. Podczas całego okresu realizacji inwestycji na budowie będzie pracowało około 140 osób.

Zakres prac
Oprócz rozbudowy wspomnianego odcinka Skanska przebuduje także skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 634 na odcinku ok. 600 metrów (teren miasta Zielonki i Ząbek). Zakres prac obejmie rozbudowę drogi z jednojezdniowej do dwujezdniowej. Na całym odcinku powstanie także chodnik, ścieżka rowerowa, ekrany akustyczne oraz oświetlenie uliczne. Przedsięwzięcie przewiduje również wykonanie włączeń dróg gminnych ulic: Szwoleżerów, Powstańców, Bankowej i Kolejowej. Skanska wybuduje także system kanalizacji deszczowej, nowe rowy bezodpływowe oraz przebuduje przepust w dostosowaniu do projektowanej geometrii drogi. Na skrzyżowaniu
z ulicą Szwoleżerów wykona sygnalizację świetlną. Firma zajmie się ponadto pracami sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i gazowej.

Źródło: http://www.mzdw.pl/