Duże inwestycje drogowe w grójeckim

włącz . Opublikowano w woj. mazowieckie

Dobre wiadomości dla mieszkańców powiatu grójeckiego.Obwodnica Nowego Miasta nad Pilicą oraz przebudowa ponad 20 km odcinka drogi wojewódzkiej nr 728 od Grójca do Mogielnicy to inwestycje drogowe w grójeckim, które będą realizowane w 2014r. Koszt obu zadań to kwota prawie 73 mln zł.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich przekazał już plac budowy wykonawcy obwodnicy Nowego Miasta nad Pilicą – firmie Skanska S.A. Inwestycja będzie realizowana na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 707 (ul. Kolejowa) do drogi wojewódzkiej nr 728 (ul. Tomaszowska/Warszawska) w Nowym Mieście nad Pilicą. Pomimo, że długość budowanej obwodnicy to tylko 800m, to pozwoli ona na całkowite wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta. Łączny koszt zadania to kwota niemalże 7,8 mln zł. Zgodnie z umową wykonawca powinien zakończyć prace wiosną 2015r.
Kolejną inwestycją jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Mogielnica. Inwestycja będzie realizowana na odcinku 20 km, od skrzyżowania z drogą krajową nr 7 do Mogielnicy. Zakres robót obejmie m.in. wzmocnienie konstrukcji drogi, budowę odwodnienia oraz budowę chodników w miejscowościach położonych przy trasie. Droga zostanie dostosowana do istniejącego natężenia ruchu, a ten kształtuje się na poziomie 18 tys. pojazdów na dobę. Wprowadzenie systemu ViaToll na drodze krajowej nr 7 spowodowało wzrost natężenia ruchu na drodze 728 o ponad 25%. Łączny koszt inwestycji, które wykona firma Strabag Sp.z.o.o to ponad 65 mln zł. W 85% zadanie zostanie sfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to połowa 2015r.

Źródło: MZDW w Warszawie, http://www.mzdw.pl/