Rusza przebudowa drogi 631 w Zielonce

włącz . Opublikowano w woj. mazowieckie

10 stycznia 2014 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie podpisał umowę z wykonawcą na przebudowę drogi woj. nr 631 w Zielonce na odc. 2,1 km., tj., od granicy projektowanego „Węzła Zielonka” z projektowaną drogą ekspresową S-17 do granicy Warszawy. Wykonawcą inwestycji jest firma SKANSKA S.A., która w przetargu złożyła najkorzystniejsza ofertę - 45 799 250,88 zł. Inwestycja jest współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Zgodnie z projektem droga na tym odcinku zostanie rozbudowana do przekroju dwujezdniowego (2x2). Jezdnia zostanie poszerzona do dwóch pasów ruchu w każdym kierunku, co znacznie ułatwi podróżowanie. Na całym odcinku powstaną chodniki i ścieżka rowerowa. Wybudowane zostanie odwodnienie oraz oświetlenie oprawami LED całości odcinka. Wykonana zostanie również przebudowa urządzeń kolidujących z drogą tj. sieci gazowej, energetycznej i teletechnicznej. Aby zminimalizować wpływ inwestycji na środowisko postawione zostaną ekrany akustyczne.  Zaprojektowane rozwiązania komunikacyjne zakładają budowę s bkach. Skrzyżowania obsługujące tylko prawoskręty  to skrzyżowanie z ul. Powstańców w Ząbkach oraz ul. Bankową w Zielonce. Na końcu odcinka zaplanowano tymczasową organizację ruchu gwarantującą włączenie układu dwujezdniowego do układu jednojezdniowego, oraz zachowanie tymczasowego włączenia ul. Kolejowej w Ząbkach. Prace rozpoczną sie jeszcze w stczniu i potrwają do końca czerwca 2015r.

Źródło: MZDW w Warszawie, http://www.mzdw.pl/