Modernizacja DW 768 Koszyce - Brzesko Etap I

włącz . Opublikowano w woj. małopolskie

Symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczął się dzisiaj w Brzesku pierwszy etap modernizacji drogi wojewódzkiej Koszyce-Brzesko. – Droga ta nie tylko poprawi dostępność do autostrady A4, ale także ułatwi dojazd do nowo powstającej strefy aktywności gospodarczej – mówił podczas uroczystego otwarcia wicemarszałek Roman Ciepiela.

– Jesteśmy na jednej z ważniejszych inwestycji związanych z małopolskimi autostradami. Historia przygotowania tej drogi jest bardzo długa , ale zmierzamy do finału. Przetarg został rozstrzygnięty, wyłoniliśmy doświadczonego wykonawcę. – podsumował wicemarszałek.

Cała inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach i obejmuje budowę drogi wojewódzkiej o długości ok. 4,3 km na odcinku od węzła „Brzesko” na autostradzie A4 do skrzyżowania z drogą gminną. Realizacja projektu ma na celu połączenie autostrady A4 na odcinku Kraków-Tarnów z drogą wojewódzką Koszyce – Brzesko oraz wyeliminowanie ruchu tranzytowego z m. Mokrzyska, a tym samym uzyskanie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jako elementy bezpieczeństwa będą projektowane przejścia dla pieszych oraz bariery ochronne. Nastąpi także poprawa dostępności do stref aktywność gospodarczej m.in. w Bochni, Niepołomicach, Wojniczu i Tarnowie.

Projekt realizowany jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość całkowita wynosi ponad 37 milionów złotych, z czego prawie 32 miliony stanowi dofinansowanie z funduszy unijnych. Pierwszy etap inwestycji zakończy się pod koniec czerwca przyszłego roku.

Źródło: http://www.zdw.krakow.pl/