Budowa obwodnicy Skawiny - Konsultacje społeczne

włącz . Opublikowano w woj. małopolskie

W wyniku współpracy Zarządu Województwa Małopolskiego i Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie przystąpiono do opracowania wielowariantowej koncepcji dla zadania pn: „Budowa obwodnicy Skawiny na odcinku od ul. Energetyków do włączenia do DW nr 953” będącego kontynuacją obecnie realizowanego II i III odcinka obwodnicy Skawiny.

Efektem opracowania obejmującego wielowariantową koncepcję ma być wielokierunkowa, wariantowa techniczno ekonomiczna analiza budowy obwodnicy wraz ze skrzyżowaniami, obiektami inżynierskimi, niezbędną techniczną infrastrukturą towarzyszącą i urządzeniami ochrony środowiska.

W najbliższym czasie odbędą się w Skawinie konsultacje społeczne zorganizowane przez Urząd Miasta i Gminy Skawina, ZDW oraz Jednostkę Projektową IVIA.

Materiały do konsultacji społecznych dostępne są pod poniższym linkiem:

ftp://zdw.krakow.pl/skawina/

Źródło: http://www.zdw.krakow.pl/