Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy czeka pracowity rok

włącz . Opublikowano w Zarządzanie drogami

M KielnikMirosław Kielnik, Dyrektor ZDW w Bydgoszczy. Fot. ZDW Bydgoszcz

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy  czeka w tym roku dużo  pracy. Realizowany jest program modernizacji dróg  kujawsko – pomorskiego. W planie są kolejne prace i inwestycje.

O inwestycjach, które należy dokończyć oraz o tych, które dopiero będą realizowane na drogach wojewódzkich rozmawiamy z Mirosławem Kielnikiem, dyrektorem ZDW w Bydgoszczy.

Panie Dyrektorze, jakie środki w tym roku przeznaczone zostały na inwestycje drogowe na sieci wojewódzkiej i jakiego typu prace będą wykonywane?

Początkowo obawialiśmy się o budżet jakim będziemy dysponować w tym roku. Mieliśmy na uwadze między innymi zakończenie realizacji wielu dużych projektów z udziałem funduszy unijnych. Ostatecznie budżet na utrzymanie i inwestycje na drogach wojewódzkich sięgnie  blisko 80 mln zł. To więcej niż mówiło się w grudniu, ale wciąż poniżej naszych potrzeb, które oszacowaliśmy na 180 mln zł. Na modernizacje zarezerwowaliśmy ponad 4 mln zł, na odnowy 6,5 mln zł, a na powierzchniowe utrwalenia 1,5 mln zł. Jednocześnie zarezerwowaliśmy pulę pół miliona złotych na dokumentacje projektowe. Chcemy być przygotowani w kolejnych latach do realizacji następnych zadań. Nie sposób w naszej pracy myśleć tylko o bieżącym roku budżetowym. Poza naszymi środkami zapisanymi w budżecie na drogi wojewódzkie w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej trafi jeszcze ponad 6 mln zł.

Na czym polega to przedsięwzięcie?

Drogowa Inicjatywa Samorządowa to wspólne przedsięwzięcie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz gmin i powiatów, które razem gwarantują fundusze niezbędne do poprawy bezpieczeństwa przy drogach wojewódzkich. Samorząd województwa zapewnia 40 procent niezbędnych środków. Resztę finansują gminy lub powiaty. Za realizację programu odpowiada natomiast Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.  W obecnej edycji programu uczestniczy 10 gmin.

Jakie są najważniejsze inwestycje drogowe realizowane obecnie na drogach kujawsko - pomorskiego? Co  zostało już zrobione, a jaki zakres prac dopiero czeka drogowców?

Trwają między innymi prace na drodze wojewódzkiej nr 239 w Gródku (powiat świecki). Jest to jedna z ważniejszych inwestycji prowadzonych w tym roku przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy . W ubiegłym sezonie udało się przeprowadzić między innymi część prac związanych z wykonaniem kanalizacji, poszerzaniem pasa drogowego i przełożeniem instalacji podziemnych. W zasadzie budowana jest tam od podstaw nowa droga. Korpus drogi został poszerzony i odwodniony. Konstrukcja została wzmocniona kruszywem łamanym, na którym ułożone będą 3 warstwy asfaltu (profilowa, wiążąca i ścieralna). Przy drodze powstają też: chodnik, zjazdy do posesji, ścieżka rowerowa oraz zatoki autobusowe. Inwestycja kosztuje 4,3 mln zł. Blisko 3,5 mln kosztować będzie odnowa drogi wojewódzkiej nr 546 w Bierzgłowie (powiat toruński). Rozpisaliśmy już przetarg. W ubiegłym roku wykonane zostały tam prace związane z budową kanalizacji deszczowej. W tym sezonie wybudowane zostaną: nowa jezdnia, chodniki i zjazdy. Przebudowa ważnej drogi wojewódzkiej nr 244 w Maksymilianowie pod Bydgoszczą (powiat bydgoski) to koszt rzędu 1,3 mln zł. W tej miejscowości oprócz nowej nawierzchni piesi mogą liczyć na potrzebny chodnik. Droga do czasu wybudowania trasy S5 stanowi północną obwodnicę Bydgoszczy. Poza tym na tej drodze nową nawierzchnię zyska odcinek z Wtelna do Tryszczyna. Rozpisujemy również przetarg na remont mostu na rzece Orla w Więcborku w ciągu DW nr 241.

 A co będzie realizowane w ramach wspomnianej Drogowej Inicjatywy Samorządowej?

Zakres zadań jest bardzo zróżnicowany w porównaniu z poprzednimi latami, kiedy powstawały głównie chodniki. Po raz kolejny bardzo ambitny projekt będziemy realizować wspólnie z gminą Świecie. W Sulnowie skrzyżowanie DW nr 239 z drogą powiatową w kierunku Ernestowa przebudujemy na rondo. Dobudowana zostanie również kolejna zatoka autobusowa i fragment ścieżki rowerowej. Ponad dwukilometrową ścieżkę rowerową z  Okonin do Mełna wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 zrealizujemy razem z gminą Gruta (powiat grudziądzki). Ciąg pieszo-rowerowy powstanie również pomiędzy Gniewkowem i Lipiem (powiat inowrocławski). Tę inwestycję zrealizujemy z gminą Gniewkowo.  Oprócz budowy ciągów pieszo-rowerowych powstaną także zatoki autobusowe w Mochlu przy drodze wojewódzkiej nr 244 (powiat bydgoski) i   Piecewie przy drodze wojewódzkiej nr 543 (powiat brodnicki). W tej ostatniej miejscowości oraz w Grzybnie przy DW nr 543 (powiat brodnicki) wraz z chodnikami ułożona zostanie także kanalizacja deszczowa.

Z informacji ZDW w Bydgoszczy wynika, że przy remoncie jednej ze zniszczonych tras zastosowana będzie technologia nazywana mikrodywanikiem? Na czym polega ta technologia i czy będziewykorzystywana w szerszym wymiarze na drogach wojewódzkich w administrowanym przez Pana regionie?  

Mikrodywaniki to wciąż rzadkość na kujawsko-pomorskich drogach. Jednak ostatnie doświadczenia pokazują, że to dobry sposób na remonty zniszczonych tras, które wykonano na stosunkowo dobrej podbudowie. W 2011 roku wykonaliśmy w tej technologii ponad kilometrowy odcinek na DW nr 244 w Bożenkowie pod Bydgoszczą.  Do dziś na drodze nie pojawiły się żadne spękania, ani dziury. Dlatego w tym roku wykonamy kolejny odcinek w tej technologii. Tym razem wytypowaliśmy do tych prac ulicę Odrodzenia w Kowalewie Pomorskim. Technologia „slurry seal” opiera się na układaniu cienkiej (do 2 cm) warstwy mieszanki asfaltowej z wyselekcjonowanym kruszywem. Doskonale sprawdziła się ona w innych województwach na zniszczonych trasach, które nie są narażone na przejazdy najcięższych pojazdów. Można powiedzieć, że to coś pośredniego pomiędzy nakładką, a tradycyjną "powierzchniówką”. Po remoncie droga pozbawiona jest nierówności i doskonale zabezpieczona przed wnikaniem wilgoci. Prace można prowadzić także jesienią i zimą. Jednocześnie w czasie prac kierowcy nie muszą obawiać się odskakujących grysów. Po 20-40 minutach od ułożenia mikrodywanika można już po nim puścić ruch.

 Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy udało się wykorzystać wszystkie fundusze unijne przeznaczone przez samorząd wojewódzki na przebudowę dróg. Jakie są tego efekty na sieci dróg wojewódzkich?

W ciągu ostatnich 7 lat na drogi wojewódzkie samorząd regionu zabezpieczył pół miliarda złotych. W ten sposób udało się zmodernizować 250 km dróg. Efektem jest zdecydowanie lepszy komfort podróżowania drogami i poprawa dostępności komunikacyjnej regionu. Drogi, które modernizujemy mają tworzyć spójną sieć. W pierwszej kolejności zależy nam na dojazdach do autostrady A1 oraz do projektowanej trasy S5. Przebudowane trasy zostały wyposażone  w szereg urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, co pozwoliło też ograniczyć liczbę wypadków. Skraca się czas podróży, zdecydowanie poprawia się też estetyka krajobrazu. 

Jakie są najważniejsze plany inwestycyjne ZDW w Bydgoszczy związane z nową perspektywą unijną?

W drugiej połowie tego roku powinniśmy już dysponować wszystkimi niezbędnymi dokumentami na modernizację kolejnych ośmiu dróg. Wystąpiliśmy już o pozwolenia na realizację inwestycji drogowych. Inwestycje będą kosztować około miliarda złotych. To bardzo ambitny cel, który będzie konsekwentnie realizowany w nowej perspektywie funduszy unijnych na lata 2014-20. O ostatecznej kolejności realizacji tych zadań zadecyduje przygotowywana obecnie strategia rozwoju województwa. Obecnie trwają nad nią konsultacje. Priorytetem wskazywanym już teraz przez samorząd województwa oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich jest przebudowa DW nr 548, umożliwiającej dojazd do autostrady A1 z Wąbrzeźna.

Dziękuję bardzo za rozmowę.                             

Rozmawiała: Anna Rogalińska