Jak budować drogi i chronić środowisko?

włącz . Opublikowano w Zarządzanie drogami

KielnikMiroslaw

Przy realizacji niektórych inwestycji drogowych niezbędnym dokumentem jest raport środowiskowy. Wymagany jest wtedy, gdy budowa czy modernizacja drogi zagraża przyrodzie. Do przygotowania takiego raportu  potrzebne są: czas i … dodatkowe działania.

O zadaniach związanych z ochroną środowiska, będących konsekwencją planów modernizacji ośmiu dróg wojewódzkich w woj. kujawsko - pomorskim rozmawiamy z  Mirosławem Kielnikiem, dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

Panie Dyrektorze, kujawsko - pomorskie jest obszarem cennym przyrodniczo. Czy walory krajobrazowe, bogactwo fauny i flory często stwarzają problemy przy realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich?

Nie nazywałbym tego problemem, ale to dla nas często nowe wyzwania, którym musimy sprostać. Już na etapie projektowania musimy stosować szereg rozwiązań technicznych dostosowanych do potrzeb gatunków chronionych.  Doskonale zdajemy sobie sprawę, że to jeden z warunków zachowania cennego środowiska naturalnego dla kolejnych pokoleń. Poza tym zobowiązują nas do tego procedury związane z korzystaniem z funduszy unijnych. Jednak niepokoi nas wydłużający się czas na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej między innymi ze względu na szczegółowe raporty środowiskowe.

Jakie informacje muszą koniecznie znaleźć się w raporcie oddziaływania na środowisko - zarówno tym, związanym z budową drogi, jak i tym, dotyczącym modernizacji już istniejących odcinków sieci ?

Raport oddziaływania na środowisko zawiera szereg szczegółowych informacji dotyczących planowanej inwestycji, jej wpływu na środowisko przyrodnicze, oraz możliwości minimalizacji lub uniknięcia negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko. W przypadku modernizacji dróg powiązane są one najczęściej z przeprowadzeniem dokładnej inwentaryzacji gatunków roślinnych i zwierzęcych w okresie od kwietnia do września, w tym samym roku oraz ustaleniem szlaków migracyjnych zwierząt. Następnie - w zależności od wyników takiej inwentaryzacji - należy liczyć się z narzuceniem dodatkowych rozwiązań chroniących środowisko.

Obecnie trwają  prace projektowe związane z modernizacją ośmiu dróg wojewódzkich na Kujawach i Pomorzu. Jakie konkretne działania związane z ochroną środowiskamapa-RPO-dokumentacje1 zostaną podjęte w przypadku modernizacji każdej z dróg i o ile wydłuży to czas realizacji tych inwestycji ?

W przypadku DW nr 241 na odcinku Tuchola- Sępólno Krajeńskie by sprostać wymogom środowiskowym projektanci zakładają na przykład tylko jednostronną wycinkę drzew.To pozwoli zachować wiele cennych egzemplarzy, ale jednocześnie wymusi przesuniecie osi jezdni względem istniejącej drogi. Oprócz pachnicy dębowej chronionej już na etapie sporządzania projektów są również  inne gatunki. DW nr 559 łącząca Lipno z Płockiem przecinają szlaki migracyjne łosi. W związku z tym w otrzymanej decyzji środowiskowej zostaliśmy zobligowani do przeprojektowania skarp tak, by kąt ich nachylenia nie stwarzał zagrożenia dla zwierząt. Tylko na pozór to rzecz prosta i nieskomplikowana. W rzeczywistości łagodniejsze skarpy będą wiązały się z poszerzeniem pasa drogowego, a to z kolei pociągnie za sobą dodatkowe wykupy gruntów. W związku z koniecznością przygotowania raportów o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, czas przygotowania dokumentacji wydłużył się średnio  o około 12-18 miesięcy.

Czy z koniecznością ochrony środowiska wiążą się ograniczenia - np. w doborze materiałów do budowy czy sposobie  konstruowania mostów  lub przepustów? 

Zupełnie zmieniły się także konstrukcje mostów oraz przepustów. W przypadku mostów ich przyczółki często nie mogą dochodzić do brzegu, tak by pod konstrukcją mogły po lądzie także przechodzić zwierzęta. Natomiast przepusty powinny być wyposażone w specjalne półki powyżej lustra wody, które również umożliwiają swobodną migrację mniejszych zwierząt pod drogą.

Która z planowanych modernizacji  na drogach wojewódzkich jest - Pana zdaniem - największym wyzwaniem dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy a jednocześnie może stać się przykładem realizacji hasła:” Budujmy drogi chroniąc środowisko”?

Myślę, że szczególnym wyzwaniem ze względu na uwarunkowania środowiskowe będzie przebudowa DW nr 240 Tuchola - Świecie. Jezdnia po przebudowie  zostanie wzmocniona i otrzyma szerokość 7 metrów, a po obu stronach powstaną półmetrowe opaski bitumiczne. Wraz z modernizacja drogi konieczne będą remonty mostów w Rudzkim Młynie na rzece Stążka i w Szumiącej na strudze Szumiąca. Poza tym przebudowany zostanie wiadukt nad linią kolejową w Terespolu Pomorskim. Przy tych obiektach dobudowane zostaną kładki dla pieszych i rowerzystów, ponieważ na całym modernizowanym odcinku projektowana jest ścieżka dla pieszych i rowerzystów. Modernizowany odcinek przecinają liczne szlaki migracji zwierząt, ponieważ droga przecina zwarty kompleks Borów Tucholskich.

Dziękuję bardzo za rozmowę                                   

Rozmawiała: Anna Rogalińska


Źródło materiałów: ZDW w Bydgoszczy.