ZDW w Bydgoszczy walczy z zimą i planuje działania na nowy rok

włącz . Opublikowano w Zarządzanie drogami

M Kielnik2
Mirosław Kielnik, Dyrektor ZDW w Bydgoszczy. Fot. ZDW Bydgoszcz

Zima – atakuje. Jazdę kierowcom utrudnia zalegający śnieg i błoto pośniegowe. Dla zarządców dróg nastał czas intensywnej pracy.

O tym, jak jeździ się zimą po wojewódzkich drogach kujawsko-pomorskiego oraz o działaniach planowanych w 2013 roku rozmawiamy z Mirosławem Kielnikiem, dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

Rozpoczęła się walka z zaśnieżonymi i śliskimi nawierzchniami czyli ruszyła akcja „Zima 2012/2013”. Panie Dyrektorze, czy zmieniły się standardy zimowego utrzymania, które będą obowiązywały na drogach wojewódzkich kujawsko - pomorskiego?

Tak doszło do kilku istotnych zmian. Dokonaliśmy przed sezonem szczegółowej analizy dotychczasowych umów oraz kosztów jakie ponosimy w wyniku akcji „Zima”. Wynikiem tego jest kilka nowych umów, gdzie wykonawcy za podobne kwoty jak w latach ubiegłych deklarują utrzymywać drogi na lepszym poziomie. W ten sposób podniesione zostały standardy zimowego utrzymania kilkunastu dróg. Dotyczy to między innymi odcinka drogi wojewódzkiej nr 543 z Brodnicy do Radzynia, drogi wojewódzkiej nr 266 z Ciechocinka do Zakrzewa i drogi wojewódzkiej nr 241 z Sępólna do Tucholi. Poza tym wszystkie drogi z piątego standardu zostały przeniesione do czwartego standardu. W praktyce dla kierowców oznacza to, że usuwanie skutków opadów śniegu nastąpi około 2 godzin wcześniej.

Na stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w zakładce „ Zimowe utrzymanie dróg” kierowcy znajdą interaktywną mapę. Mogą dzięki niej zorientować się jak wygląda sytuacja na poszczególnych drogach oraz jakie są warunki pogodowe. Jaki specjalistyczny sprzęt i jakie materiały przygotował ZDW w Bydgoszczy do „bezpośredniej” walki z atakami zimy?

Firmy, które wygrały przetargi na zimowe utrzymanie dróg mają zmagazynowane i zakontraktowane zapasy soli i materiałów uszorstniających nawierzchnię na cały okres zimowy. Przeciętnie w ciągu sezonu na drogi wojewódzkie wysypywanych jest 7,4 tysiąca ton soli, 4,5 tysiąca metrów sześciennych solanki oraz 16 tysięcy ton mieszanki piasku i soli. W czasie intensywnych opadów śniegu na drogach wojewódzkich może pracować jednocześnie 70 pojazdów. Są one przystosowane zarówno do posypywania dróg materiałami uszorstniającymi nawierzchnię i solą oraz odgarniania śniegu. Wszystkie pojazdy wyposażone są w system GPS pozwalający na dokładne monitorowanie ich pracy. W ostatnich dniach na całej sieci drogowej pracowało 30 pojazdów.

Zima lubi zaskakiwać a to wymaga od drogowców elastycznego reagowania na zmieniające się warunki. Jak koordynowane będą przez ZDW w Bydgoszczy działania związane z akcją „ Zima 2012/2013”?

W celu sprawnego kierowania akcją w okresie od 1 listopada do 31 marca w siedzibie ZDW w Bydgoszczy i rejonach uruchomione zostały punkty informacyjno-dyspozycyjne. W zależności od warunków ruchu na drogach udzielają one bieżących informacji. Każdy może się w nich zorientować, w jakim stanie jest dana droga, czy jest przejezdna lub kiedy zostanie przywrócona przejezdność. Dyżurni mogą też bezpośrednio kontaktować się z wykonawcami. Dzięki temu w razie potrzeby, na przykład w czasie zamieci śnieżnych na najbardziej zagrożone odcinki może być kierowany do pracy dodatkowy sprzęt.

Czy śnieg i mróz mogą mieć wpływ na zmianę terminu zakończenia budowy systemu wstępnego ważenia pojazdów na drogach kujawsko- pomorskiego? System- zgodnie z zapowiedziami- powinien ruszyć w styczniu. Jakie drogi objęte będą systemem i na ile jego działanie poprawi bezpieczeństwo na drogach woj. kujawsko- pomorskiego?

Montaż listw i bramownic już się zakończył. Prace budowlane są odebrane, tak więc uruchomienie systemu z początkiem stycznia nie jest zagrożone. Cała inwestycja kosztuje 2,2 mln zł. Zdecydowana większość środków pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (1,87 mln). Wcześniej przy kujawsko-pomorskich drogach powstały zatoki do wyrywkowego ważenia pojazdów na przenośnych wagach. System preselekcji sprawi natomiast, że ważony będzie każdy pojazd jadący drogą. Zostaną nim objęte DW nr 251 (Inowrocław-Żnin) , DW nr 241 (Kcynia-Wągrowiec) i DW nr 552 (otaczająca od północy Toruń).

Przed nami 2013 rok i … nowe wyzwania. Panie Dyrektorze, co będzie priorytetem w działaniach inwestycyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w nowym roku?

Obecnie trudno jeszcze mówić o planach na przyszły rok, kiedy dopiero powstaje nasz budżet. Spodziewamy się jak inni zarządcy, ze gospodarcze spowolnienie wymusi szukanie oszczędności i odłożenie części inwestycji w czasie. Jednak nie zamierzamy w tej sytuacji czekać z założonymi rękami. Szukamy wciąż partnerów gotowych współfinansować inwestycje przy drogach wojewódzkich. Dotyczy to zarówno samorządów jak i firm. Podpisaliśmy ostatnio list intencyjny z gminą Zakrzewo związany z przebudową skrzyżowania w Sędzinie przy DW nr 266. W projekcie będzie uczestniczyć także powiat aleksandrowski. O podobnej współpracy rozmawiamy z gminą Wielgie oraz prywatnymi firmami zainteresowanymi poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie swoich obiektów. Liczymy, że uda się nam zrealizować też kolejny raz Drogową Inicjatywę Samorządową, która polega na współfinansowaniu poprawy bezpieczeństwa przy drogach wojewódzkich przez lokalne samorządy. Jesteśmy blisko sfinalizowania tego projektu. Jednym z naszych priorytetów jest także przebudowa mostu na rzece Orla pod Więcborkiem na DW nr 241.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Rozmawiała: Anna Rogalińska