Ekolodzy uczą jak wycinać drzewa!

włącz . Opublikowano w Zarządzanie drogami

drzewa 2
FER
DrogiDlaNatury

Temat drzew przydrożnych co jakiś czas rozpala publiczne dyskusje i prowadzi do sporów między kierowcami i zarządcami dróg a przyrodnikami. Wrocławska organizacja - Fundacja EkoRozwoju próbuje pogodzić te zwaśnione strony. Szkoli pracowników urzędów gmin oraz zarządów dróg z zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz podejmowania decyzji o wycince drzew.

 

Pierwsze z serii  szkoleń odbywa się w podwrocławskich Siechnicach w dniach 6 i 9 listopada 2012 r.(drugi dzień szkolenia w najbliższy piątek), organizowane w partnerstwie z Urzędem Miejskim. Dzięki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Fundacja w najbliższych miesiącach przeprowadzi dwudniowe szkolenia w 24 gminach w 9 województwach.

Dzięki szkoleniom uczestnicy dowiedzą się nie tylko jak ocenić stan drzewa – czy stanowi realne zagrożenie i powinno zostać usunięte, czy wręcz przeciwnie będzie jeszcze długo żyć nie stanowiąc zagrożenia dla otoczenia, ale również jak właściwie planować i sadzić nowe aleje. Zakres szkolenia zawiera również metody rozpoznawania cennych, często objętych ochroną prawną, mieszkańców drzew (liczne gatunki ptaków, nietoperzy, owadów, grzybów i porostów), oraz metody postępowania administracyjnego w przypadku stwierdzenia ich obecności na drzewach.

Program szkoleń został ułożony w odpowiedzi na zapotrzebowanie urzędników. Okazało się, że wiedza, która powinna być podstawowa dla osób, do których obowiązków należy nadzór nad drzewami oraz wydawanie decyzji o wycince, nie jest powszechna. Doświadczenia współpracy z zarządami dróg pokazały, że osoby decyzyjne w sprawie drzew często nie zostały wyposażone w wiedzę niezbędną dla ocenienia w jakim stanie jest drzewo. Skutkuje to tym, że często wycinane są zdrowe drzewa "na wszelki wypadek" - z drugiej strony, zdarza się, że błędnie wykonane oględziny powodują pozostawieni drzew, które grożą zawaleniem i powinny zostać usunięte w zamian za posadzenie młodych drzew. Fundacja EkoRozwoju chce nauczyć urzędników, jak właściwie i w oparciu o najnowsza wiedzę podejmować decyzje o wycince - dla dobra przyrody i człowieka.

- W ciągu ostatnich 3 lat dzięki dotacji z Programu Infrastruktura i Środowisko posadziliśmy w kilku regionach Polski 30 000 drzew w partnerstwie z 55 zarządami dróg. Udowodniliśmy, że przy Polskich drogach jest miejsce na drzewa, okazało się nawet, że zarządy dróg bardzo chętnie je sadzą. Dowiedzieliśmy się także, że bardzo często nie wiedzą, gdzie można posadzić drzewa, dlatego teraz pomagamy w planowaniu zadrzewień. Chcemy także nauczyć drogowców m.in. jak sadzić drzewa i je pielęgnować, by za kilkadziesiąt lat mogły stanowić piękne aleje - mówi dr Piotr Tyszko-Chmielowiec, wiceprezes Fundacji EkoRozwoju.

- Pierwszego dnia szkolenia mieliśmy duży przekrój słuchaczy zaczynając od zarządców dróg szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego poprzez pracowników urzędów gmin i sołtysów kończąc na osobach zajmujących się pracą w terenie. Okazało się, że prezentowane tematy spotkały się z dużym zainteresowaniem wszystkich uczestników. Padło wiele pytań, które świadczą o tym, że słuchacze spotykają się z wieloma dylematami związanymi z drzewami. Na większość pytań uzyskali odpowiedzi, dzięki którym łatwiej będzie im podejmować właściwe decyzje. Z dużym entuzjazmem spotkała się otwartość ekspertów i ich wola pomocy w sprawach problemowych. – mówi Kamil Witkoś, koordynator projektu „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień” w Fundacji EkoRozwoju.

W gminach objętych programem, oprócz szkoleń dla przedstawicieli zarządów dróg i urzędników gminy, sporządzane są tzw. lokalne programy zadrzewieniowe. Te opracowania systematyzują dane dotyczące drzew z terenu gminy, zawierają również propozycje nowych miejsc gdzie można tworzyć nowe zadrzewień oraz zalecenia dotyczące utrzymania drzew w dobrej kondycji zwiększając przy tym bezpieczeństwo w ich otoczeniu.

* * * * * * *

Więcej informacji: www.aleje.org.pl

Źródło informacji: Fundacja EkoRozwoju