Każda droga jest potrzebna i ważna

włącz . Opublikowano w Zarządzanie drogami

StruzikAdam
Źródło zdjęcia: www.mazovia.pl

Jaki jest stan dróg na Mazowszu i jaką rolę w realizacji inwestycji drogowych odegrały fundusze unijne?
W jaki sposób władze samorządowe Mazowsza wspierają rozwój przedsiębiorczości?

O znaczeniu dróg w rozwoju komunikacji i przedsiębiorczości Mazowsza rozmawiamy z Adamem Struzikiem, Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

Panie Marszałku, jak ocenia Pan stan dróg na Mazowszu i jaką rolę w realizacji inwestycji drogowych odegrały fundusze unijne?

Kiedy w 1998 r. powstawały powiaty i województwa, przekazano samorządom dziesiątki tysięcy kilometrów dróg w bardzo złym stanie. Trzy tysiące kilometrów takich dróg przejęło województwo mazowieckie. W ciągu prawie 13 lat udało nam się zmodernizować i zbudować ok. 70 proc. tej infrastruktury, czyli mniej niż jedna trzecia dróg wciąż wymaga remontu. Wszystkie pieniądze przeznaczone na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego zostały już prawie w całości wydane. Wykorzystujemy także pieniądze rządowe z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Kiedyś nadwyżki z budżetu województwa przekazywaliśmy na budowę dróg gminnych i powiatowych. Teraz nasza sytuacja budżetowa na to nie pozwala. Modernizacja, rozbudowa i budowa sieci drogowej to nadal kluczowe zadania dla samorządów. Niepokoi mnie przyszły okres programowania funduszy strukturalnych UE 2014-2020, ponieważ traktowani będziemy już jako region rozwinięty, a to oznacza, że będzie mniej funduszy właśnie na rozbudowę infrastruktury, w tym drogowej. Mam jednak nadzieję, że sytuację zrozumie polski rząd i że będziemy mieć więcej pieniędzy dystrybuowanych na ten cel w ramach programów operacyjnych na poziomie krajowym. Musimy rozwijać sieć drogową, bo to krwiobieg gospodarki.

Panie Marszałku, jakie drogi przysparzają obecnie najwięcej problemów na Mazowszu?

Z pewnością największym wyzwaniem są drogi wojewódzkie wyprowadzające ruch z Warszawy. Są to drogi zlokalizowane w zurbanizowanej przestrzeni, o obciążeniu nawet do 40 tysięcy pojazdów na dobę. Mamy problemy z uzgodnieniami, z uzyskiwaniem akceptacji społecznej na realizację takich inwestycji. Środki na budowę drogi wyprowadzającej ruch z Warszawy są olbrzymie – znacznie większe od tych, przeznaczanych na drogę o charakterze lokalnym. Ale przecież z punktu widzenia mieszkańców każda droga jest tak samo potrzebna i ważna.

Panie Marszałku, rozmawiamy podczas uroczystości otwarcia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. Bez dobrych dróg dojazdowych nie jest możliwe zainteresowanie inwestorów takimi miejscami…

Inwestowanie w infrastrukturę – także drogową – służy wspieraniu przedsiębiorczości. Tworzenie stref działalności gospodarczej to element programu równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Chodzi o to, by przyciągnąć inwestorów, tworzyć nowe miejsca pracy, by mieszkańcy danego obszaru nie musieli szukać zatrudnienia w dużych miastach. Strefa, w której teraz jesteśmy, jest ważna, ponieważ powiat przasnyski jest powiatem rolniczym. Chodzi o to, by prowadziły tu także działalność gospodarczą przedsiębiorstwa.

Panie Marszałku, w jaki jeszcze sposób władze samorządowe Mazowsza wspierają rozwój przedsiębiorczości?

Działa Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych. Dzięki temu, że ma prawie 100 mln zł kapitału może już udzielać poręczeń na ponad miliard złotych. Z kolei Mazowiecki Fundusz Pożyczkowy udziela niewielkich pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mamy też dwie agencje. Agencja Rozwoju Mazowsza prowadzi w tej chwili olbrzymi projekt – za pół miliarda złotych – budowę na terenie Mazowsza dostępu do Internetu szerokopasmowego. W ciągu najbliższych trzech lat 100 proc. wszystkich przedsiębiorstw, 100 proc. instytucji publicznych i 95 proc. mieszkańców Mazowsza będzie miało dostęp do szerokopasmowego Internetu. Nie ma dziś lepszego narzędzia dla wielu działań – jest to przecież medium, przez które można reklamować towary, dokonywać wymiany handlowej, promować swoją produkcję. Powołaliśmy także Mazowiecką Agencję Energetyczną. To spółka, w której mają udziały samorządy lokalne, Samorząd Województwa Mazowieckiego i podmioty prywatne. W wyniku działań tej agencji chcemy zwiększyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, podnieść efektywność energetyczną.

Wykorzystywanie środków unijnych również przyczyniło się do rozwoju przedsiębiorczości. Nawet jeśli dotyczyło np. wspierania funduszami świata nauki. W ramach transferu wiedzy pomysły trafiały przecież do przedsiębiorstw i i były przez nie wykorzystywane. To ma wpływ na efekty produkcji.

Dziękuję bardzo za rozmowę.                                        

Rozmawiała: Anna Rogalińska