Bądźmy solidarni bo drogi to krwiobieg gospodarki…

włącz . Opublikowano w Zarządzanie drogami

 

 

ostrodaZdaniem ekspertów branża budowlana - w Polsce i w skali światowej– jest w obecnej, kryzysowej sytuacji szansą na tworzenie Produktu Krajowego Brutto a zatem środkiem, . który umożliwi podtrzymanie funkcjonowania gospodarki. Podobną rolę odegrać może także drogownictwo. Argumentem przemawiającym za wspieraniem tego sektora jest strategiczne znaczenie dróg dla bezpieczeństwa i rozwoju kraju. Drogi – podkreślają zgodnie specjaliści z dziedziny infrastruktury i ekonomii - to krwiobieg gospodarki.

Organizacje branżowe przestrzegają - bankructwo firm drogowych spotęguje kryzys- także na rynku pracowniczym. Bezrobocie wzrośnie o dziesiątki tysięcy osób, co będzie obciążeniem dla sektora finansowego. Aby zapobiec takiej sytuacji konieczne są m.in. działania, których efektem będzie uproszczenie wszelkich procedur administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji drogowych oraz ułatwianie firmom dostępu do pieniędzy.

Trudny czas ograniczeń związanych z walką z pandemią koronawirusa w jakim ma dziś funkcjonować branża wymaga wspólnych działań. I są one podejmowane. Jednym głosem mówią obecnie przedstawiciele poszczególnych firm i reprezentujące środowisko organizacje. Przykładem konsolidacji środowiska była zorganizowana przez Polski Kongres Drogowy 27 marca br. debata pt. Branża drogowa w czasie pandemii COVID-19” w której wzięli udział m.in. przedstawiciele Polskiego Kongresu Drogowego( PKD), Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa (OIGD) oraz Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB). Wnioski z debaty posłużyć mają wspieraniu branży teraz i w rzeczywistości, która nadejdzie a o której już dziś wiemy, że będzie czasem wyzwań.

 

Solidarne Drogi„Solidarne Drogi” to nazwa inicjatywy, którą- pod patronatem i przy wsparciu PKD- kierują do środowiska pracownicy i studenci Politechniki Lubelskiej.

„Jest to działanie non profit, które ma na celu wzajemną pomoc branży drogowej i nie tylko - mówi pomysłodawca inicjatywy dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, profesor Politechniki Lubelskiej. Zaproponowałem pracownikom Katedry Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej oraz studentom Koła Naukowego Drogowców i Mostowców, działającego przy naszej Katedrze, zbieranie i przekazywanie informacji o potrzebujących i darczyńcach czyli tych, którzy mogą takiej pomocy udzielić. Chcemy przekazywać ważne informacje, dotyczące pracy branży drogowej, wskazujemy na istotne dokumenty oraz artykuły, które mogą wspomóc działania. Solidarne Drogi” są otwarte dla organizacji, firm, osób prywatnych – dla wszystkich, którzy chcą działać solidarnie przy ograniczeniu skutków pandemii koronawirusa w branży drogowej Nasza praca ma charakter wolontariatu. Do działań wybraliśmy media społecznościowe – można nas znaleźć na Facebook-u pod hasłem: Solidarne Drogi. Taka formuła może znacznie uprościć dotarcie do zainteresowanych uzyskaniem lub wspieraniem działaniami pomocowymi.”

Solidarność – to słowo, które bardzo często powtarzane jest w dyskusjach i działaniach. Jej znaczenie podkreślają osoby, które mają doświadczenie w pracy na rzecz drogownictwa. Konrad Jabłoński, ekspert nagrodzony w 2015 roku przez Polski Kongres Drogowy wyróżnieniem „Zasłużony dla Sprawy Drogowej” tak widzi potrzebę współdziałania branży drogowej:

Solidarność to przede wszystkim przeciwieństwo egoizmu i braku zaufania, które były i są największym hamulcem rozwoju gospodarczego i społecznego oraz zagrożeniem dla środowiska i bytu ludzi. Wzajemne zaufanie, to efekt wieloletniego „bycia przyzwoitym” w każdej sytuacji, nawet kryzysowej, ułatwia przezwyciężenie egoizmu różnych osób przy realizacji nawet największych wyzwań technicznych i organizacyjnych. Solidarne działanie przynosi fenomenalne efekty w każdej, nawet kryzysowej sytuacji (por. m. onn. „Drogownictwo” nr 10/2018).

Powszechnego kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 nie pokonamy bez powszechnej solidarności ludzi współpracujących ze sobą na wszystkich szczeblach, poczynając od najmniejszych grup społecznych w różnych środowiskach, poprzez różnego rodzaju stowarzyszenia, związki, organizacje, firmy, instytucje państwowe, samorządowe, itp., a kończąc na współpracy międzynarodowej państw i instytucji.

Dobra, skoordynowana współpraca powinna konsekwentnie budować wzajemne zaufanie i sprzyjać dalszym solidarnym działaniom.

Działania egoistyczne nie tylko przedłużą obecny kryzys, ale prawdopodobnie spowoduje jeszcze większe zagrożenia w przyszłości”

Przedstawiona opinia o roli współdziałania środowiska drogowego w przezwyciężaniu kryzysu, jaki przeżywamy otwiera cykl publikacji na portalu ViaExpert.

Prezentować będziemy wypowiedzi specjalistów na temat wspólnych działań podejmowanych dla wprowadzenia oczekiwanych przez sektor zmian.

Polski Kongres Drogowy- Narodowy Komitet PIARC reprezentuje głos branży w budowaniu pozycji drogownictwa w strukturze gospodarki. Jak szybko ten cel będzie możliwy do zrealizowania zależy w dużej mierze od przedstawicieli samej branży- od ich współpracy i solidarności.

przygotowała:

Anna Rogalińska