O innowacyjnej metodzie wykrywania uszkodzeń nawierzchni drogowych czyli jak kamery i lasery pomagają zarządcom dróg …

włącz . Opublikowano w Zarządzanie drogami

Redaktor Anna Rogalińska w rozmowie z Markiem Borowczakiem, Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu

Przeglądy okresowe dostarczają informacji na temat stanu technicznego dróg, w tym nawierzchni jezdni. Dane te wykorzystywane są w procesach decyzyjnych związanych z planowaniem środków na inwestycje, remonty oraz bieżące utrzymanie sieci drogowej. Jedną z metod określania stanu spękań i stanu powierzchni nawierzchni drogowych jest automatyczna ocena z wykorzystaniem systemu LCMS.

LCMS (ang. Laser Crack Measurement System) opiera się na wykonaniu wysokiej rozdzielczości obrazu 3D nawierzchni drogowej. Specjalistyczne kamery rejestrują obraz nawierzchni pasa drogowego wraz z obrazem linii laserowej, wygenerowanej za pomocą projektorów laserowych. W wyniku zastosowania tej techniki powstaje obraz 3D, który służy do automatycznych analiz służących wykrywaniu uszkodzeń nawierzchni.

O konieczności wykonywania przeglądów okresowych oraz korzyściach, wynikających ze stosowania automatycznej metody oceny stanu nawierzchni rozmawiamy z Markiem Borowczakiem, Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.

Przygotowała: Anna Rogalińska

KameraViaexpert_long_1

Przeglądy okresowe dostarczają informacji na temat stanu technicznego dróg, w tym nawierzchni jezdni. Dane te wykorzystywane są w procesach decyzyjnych związanych z planowaniem środków na inwestycje, remonty oraz bieżące utrzymanie sieci drogowej. Jedną z metod określania stanu spękań i stanu powierzchni nawierzchni drogowych jest automatyczna ocena z wykorzystaniem systemu LCMS.