"Cała naprzód" na … sieci dróg wojewódzkich kujawsko - pomorskiego

włącz . Opublikowano w Zarządzanie drogami

prom001

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przygotowuje się do nowej roli. Prawdopodobnie już za dwa lata, prócz tradycyjnej sieci dróg lądowych zarządzać będzie także … drogą wodną. Na Wiśle na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa powstanie pierwsza przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej w woj. kujawsko- pomorskim.

Zapraszamy na rozmowę z Mirosławem Kielnikiem, dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

Panie Dyrektorze jakie znaczenie dla regionu będzie mieć ten nowy wodny szlak komunikacyjny?

Przeprawa promowa pomoże skomunikować ważne drogi krajowe nr 10 oraz nr 80, które łączą dwie stolice województwa: Bydgoszcz i Toruń. Ruch na obydwu trasach systematycznie wzrasta, ale póki co nie określono jeszcze daty przebudowy drogi krajowej nr 10 na trasę ekspresową. Dlatego na obu jednojezdniowych trasach często tworzą się zatory. Nawet cząstkowe remonty na jednej z tras lub wypadek powodują duże utrudnienia w ruchu. Brakuje wówczas alternatywnego połączenia obu dróg, które pełnić będzie projektowana przeprawa promowa w ciągu naszej drogi. Będzie ona miała też duże znaczenie dla lokalnych społeczności. Poprawi dostęp mieszkańców gminy Zławieś Wielka do miejsc pracy na terenie soleckiego parku przemysłowego. Ułatwi też dojazd pomiędzy bydgoską dzielnicą Fordon i samym Solcem Kujawskim, gdzie funkcjonuje wiele atrakcyjnych obiektów jak na przykład park dinozaurów i park wodny. Sama przeprawa promowa obsługiwana nowoczesną jednostką dla wielu osób również może stać się celem turystycznych wypadów za miasto.

Jakie wymagania przedłożył ZDW w Bydgoszczy projektantom i budowniczym promu? Jakie będą parametry konstrukcyjne jednostki i pojemność?

Prom będzie nowoczesną jednostką boczno-kołową, z dwoma silnikami o mocy około 80-120 kW napędzającymi koła łopatkowe. Pozwolą one na rozwijanie prędkości rzędu 13 km/h. Pożądana długość konstrukcyjna jednostki to 24 metry a szerokość 11 metrów. Takie parametry pozwolą na głównym pokładzie wygospodarować miejsce dla 15 samochodów osobowych lub 1 autobusu, 2 busów i 6 samochodów osobowych. Na dziobie i rufie zamocowane będą klapy wjazdowo-zjazdowe podnoszone siłownikami hydraulicznymi. Na prawej burcie w rejonie śródokręcia usytuowana ma być sterówka, posadowiona nad pokładem w celu zapewnienia dobrej widoczności. Na lewej burcie będą miejsca siedzące dla 42 pasażerów, a na prawej dla 16 osób. Rozruch promu planowany jest w I połowie 2019 roku. Program funkcjonalno-użytkowy powstawał przy ścisłej współpracy z gminą Solec Kujawski.

ZDW w Bydgoszczy ogłosił też przetarg na wybór wykonawcy remontu dróg dojazdowych do przeprawy oraz przyczółków. Jaki zakres prac przewiduje to przedsięwzięcie? Czy potrzebne będą także zmiany w istniejącej już infrastrukturze drogowej Solca Kujawskiego?

To rzecz niezbędna, by przeprawa mogła sprawnie funkcjonować. Od strony Solca Kujawskiego droga wojewódzka nr 249 zostanie wzmocniona na odcinku od ul. Bydgoskiej do przyczółków, a na północnym brzegu od drogi krajowej nr 80 do przyczółków. Zaplanowano wykonanie jezdni o szerokości 6 metrów z poboczem, od strony Solca powstanie również chodnik. Trasa będzie dostosowana do przejazdu pojazdów o nacisku do 10 ton na oś. Od strony Czarnowa - na przewężonym przejeździe przez koronę wału, gdzie ulokowane są urządzenia hydrotechniczne – pojawi się wahadłowa sygnalizacja świetlna. W ramach zadania skorygowana zostanie też geometria skrzyżowań ul. Żeglarskiej z ul. Kościuszki i Bydgoską w Solcu Kujawskim. Przy skrzyżowaniu z drogami krajowymi w Solcu Kujawskim (DK nr 10) oraz Czarnowie (DK nr 80) staną tablice informujące m.in. o czasie oczekiwania na prom. Najwięcej prac będzie toczyć się jednak w obrębie istniejących wojskowych przyczółków. Zostaną one rozbudowane, oświetlone oraz wyposażone w monitoring. Przy każdym powstaną dwa stanowiska do przybijania jednostki promowej - takie rozwiązanie uwzględnia wahania poziomu wody w Wiśle. Przy przeprawie funkcjonować będą niewielkie parkingi (miejsce dla autokaru i 5 pojazdów osobowych). Wszystkie rozwiązania zostaną doprecyzowane na etapie sporządzania projektu budowlanego, który ma powstać w ciągu 5 miesięcy od podpisania umowy. Zakończenie prac budowlanych planowane jest w I połowie 2019 roku.

Ile kosztować będzie budowa tej przeprawy promowej na Wiśle i skąd pochodzić będą środki finansowe na realizację?

Koszt całego przedsięwzięcia (zakup jednostki i rozbudowa infrastruktury) szacowany jest na ok. 13 mln zł, z czego na 6 mln pochłonąć ma budowa, dostarczenie oraz rozruch jednostki promowej. W przetargu na tę część zamówienia z początkiem stycznia dokonaliśmy otwarcia ofert. Zgłosiła się jedna doświadczona firma. Jeśli spełni wszystkie warunki określone w zamówieniu zawrzemy z nią umowę. Realizacja całego zadania została ujęta w Kujawsko-Pomorskim Planie Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej na lata 2014-20. Będzie ono sfinansowane w oparciu o środki unijne naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Środki na funkcjonowanie przeprawy oprócz biletów zapewnią wspólnie: samorząd województwa, powiaty bydgoski, toruński oraz gminy Solec Kujawski i Zławieś Wlk.

Panie Dyrektorze - kiedy zaprasza Pan pasażerów i redakcję portalu ViaExpert  do Solca Kujawskiego w pierwszy rejs promem?

Jesteśmy w trakcie wyboru wykonawców. Trudno więc jeszcze dokładnie określać terminy. Staramy się jednak zorganizować to przedsięwzięcie w taki sposób, by jeszcze w I połowie 2019 roku odbywał się rozruch jednostki promowej, a w II połowie przyszłego roku prom regularnie kursował pomiędzy przeciwległymi brzegami Wisły. Za rok się odezwiemy i zakładam, że wówczas będziemy już mogli zapraszać na pierwsze rejsy nie tylko redakcję ViaExpert, ale również użytkowników kujawsko-pomorskich dróg.  

Dziękuję bardzo za rozmowę i zaproszenie na pokład.

Rozmawiała: Anna Rogalińska


Materiał UMiG Solec Kujawski
 

Źródło zdjęć: ZDW w Bydgoszczy