Krajobraz po burzy, remonty i wielkie inwestycje na drogach woj. kujawsko-pomorskiego

włącz . Opublikowano w Zarządzanie drogami

M Kielnik Autor zdjęcia: Michał Sitarek
Źródło: ZDW Bydgoszcz

Woj. Kujawsko- Pomorskie jest jednym z regionów, który najbardziej ucierpiał podczas nawałnic, jakie przeszły nad Polską. Czy skutki niszczącego żywiołu widać także na sieci administrowanych przez Pana dróg?

Mimo setek połamanych drzew i gałęzi, które spadały na jezdnie m.in. w powiatach tucholskim, sępoleńskim i nakielskim można przekornie powiedzieć, że w błyskawicznym tempie uzyskaliśmy przejezdność dróg. Nasze służby z Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi wspólnie z jednostkami Straży Pożarnej w ciągu nocy opanowały sytuację. Burza przechodziła wieczorem, a następnego dnia już o godzinie 6 rano wszystkie drogi były przejezdne. Jednak nadal usuwamy skutki nawałnic. Drogi są przejezdne i bezpieczne, ale liczba powalonych drzew sprawiła, że nadal cześć z nich zalega na poboczach. Poza tym usuwamy korzenie połamanych lub wyrwanych drzew, które jednocześnie uszkodziły nawierzchnie. Trwa też oczyszczanie zamulonych rowów odwodnieniowych i przepustów. W wielu miejscach musimy też zagęścić wymyte pobocza. Najwięcej pracy mamy na trasach nr 241 (Kcynia-Tuchola), nr 240 (z Tucholi w kierunku Chojnic) i nr 237 (z Tucholi w kierunku Czerska). Warto podkreślić, ze usuwając zniszczenia zwróciliśmy się do naszego ubezpieczyciela o pokrycie kosztów uszkodzonej infrastruktury. Szacujemy, że wszystkie koszty usuwania skutków sierpniowej nawałnicy zamkną się w kwocie do miliona złotych.

Lato to tradycyjny czas remontów. Jakie są ich efekty na drogach wojewódzkich kujawsko- pomorskiego i które prace uważa Pan za szczególnie istotne?

Logo ZDWB

Ten rok możemy już uznać za przełomowy. Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim udało się nam uruchomić 5 dużych zadań, które sfinansujemy w oparciu o środki europejskie. Łącznie rozpoczęliśmy modernizację około 100 kilometrów dróg wartą 325 mln zł. Przed nami modernizacja kolejnych 250 kilometrów dróg, których finansowanie również oparte będzie o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego. Warto podkreślić, że przy tym pierwszym pakiecie inwestycyjnym współpracujemy z gminami, które partycypują w kosztach. To pozwoliło uwzględnić przy każdej trasie ciągi pieszo-rowerowe. Urząd Marszałkowski uruchomił też 42,5 mln zł na inwestycje własne. W oparciu o nie rozpoczniemy między innymi budowę rond w Więcborku, Łubiance i Zbójnie. Z kolei kwota 9 mln zł pozwala nam prowadzić odnowy najbardziej zniszczonych odcinków dróg. Tak naprawdę remonty na dużą skalę rozpoczniemy w przyszłym roku. Na finiszu są negocjacje zarządu województwa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w sprawie preferencyjnego kredytu na rozpoczęcie pakietu zadań obejmującego ponad 300 kilometrów dróg. Kluczowe jest dla nas wzmocnienie konstrukcji do przenoszenia obciążeń rzędu 10 ton na oś oraz poszerzenie jezdni do standardowych 6 metrów. Niestety od momentu utworzenia Zarządu Dróg Wojewódzkich w 1999 roku zarządzamy wieloma trasami, które nigdy nie spełniały tych podstawowych parametrów. To rodziło szereg dodatkowych problemów przy ich utrzymaniu. Zbyt blisko rosnące drzewa, brak poboczy, brak odporności na koleinowanie, brak ciągów pieszo-rowerowych na terenach zurbanizowanych istotnie wpływały na zdecydowanie niższy poziom bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Teraz to zmieniamy.

Czy rozpoczęły się już realizacje nowych inwestycji drogowych ważnych z punktu widzenia usprawnienia komunikacji w regionie?

Część zadań ma szczególne znaczenie dla prawidłowej komunikacji w regionie. Chodzi przede wszystkim o połączenia naszej sieci z węzłami autostradowymi i na budowanych drogach ekspresowych. Stąd dużą wagę przywiązujemy do modernizacji dróg wojewódzkich nr 240 i 548 łączących północną część regionu z węzłami w Świeciu na trasie S5 oraz z węzłem w Lisewie na autostradzie A1. Do tej pory stan szczególnie drogi nr 548 pomiędzy Stolnem i Wąbrzeźnem uniemożliwiał korzystanie z niej pojazdów o masie powyżej 12 ton. Warto dodać, że droga nr 240 to istotne połączenie nie tylko dla mieszkańców Kujawsko-Pomorskiego. To również chętnie wykorzystywana trasa szczególnie w wakacje przez kierowców z południa Polski w drodze na Pobrzeże Bałtyku. Poza tym dużym przedsięwzięciem jest przebudowa trasy nr 251 od Żnina do granicy województwa. Ta droga wraz z wcześniej zmodernizowanymi odcinkami drogi nr 252 również scala południe województwa i pozwala mieszkańcom kilku powiatów na komfortowy dojazd do autostrady A1 i budowanej trasy S5.

Kierowany przez Pana Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy znany jest z wdrażania innowacyjnych rozwiązań - zarówno w budowie dróg , jak i ich zarządzaniu. Co uważa Pan pod tym względem za największe osiągnięcie ZDW, a co za największe zadanie na kolejne miesiące czy lata?

Największym osiągnięciem jest na pewno stworzenie systemu elektronicznej ewidencji dróg, za którą zostaliśmy wyróżnieni w konkursach. Wzorują się na nas inni zarządcy, którzy wdrażają podobne narzędzia, co dostarcza nam dużej satysfakcji. Tego typu systemy prawdopodobnie w krótkim czasie staną się standardem w zarządzaniu drogami. Dużym wyzwaniem jest rozwój tego narzędzia. Modernizację dróg powiązaliśmy z instalacją kolejnych kamer i tworzeniem punktów ważenia pojazdów. Chcemy wprowadzać te dane do naszego systemu. Cały czas szukamy też możliwości sfinansowania zadań związanych z wprowadzeniem systemów elektronicznej informacji pasażerskiej dla osób korzystających szczególnie z komunikacji podmiejskiej na drogach, znajdujących się zwłaszcza w sąsiedztwie dużych miast. Poza tym zamierzamy nadal testować nowe technologie przy utwardzaniu ostatnich odcinków dróg wojewódzkich bez twardej nawierzchni. Doświadczenia z użyciem betonu wałowanego są obiecujące. Wciąż we współpracy z Urzędem Marszałkowskim staramy się znaleźć sposób na wykorzystanie dużego potencjału firm drogowych przy budowie i utrzymaniu dróg wojewódzkich. Dlatego nadal rozmawiamy o partnerstwie publiczno-prywatnym. To prawdopodobnie największe wyzwanie, ponieważ pozwoliłoby jeszcze bardziej zdynamizować modernizację naszej sieci drogowej.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Rozmawiała: Anna Rogalińska