„Skrzydła IT w administracji” dla ZDW w Bydgoszczy

włącz . Opublikowano w Zarządzanie drogami

 

KielnikMiroslawMirosław Kielnik, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Zdjęcie: Archiwum ViaExpert

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy został laureatem konkursu „Skrzydła IT w administracji”. Nagrodę przyznała redakcja miesięcznika „IT w administracji”. Patronem honorowym konkursu było Ministerstwo Cyfryzacji.

O nagrodzie w konkursie” „Skrzydła IT w administracji” oraz o znaczeniu wyróżnienia dla dalszej działalności zarządcy dróg wojewódzkich woj. kujawsko-pomorskiego rozmawiamy z Mirosławem Kielnikiem, Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

Panie Dyrektorze jaka jest idea konkursu „Skrzydła IT w administracji” i jakie rozwiązanie zastosowane w pracy ZDW w Bydgoszczy zyskało uznanie Kapituły?

„Skrzydła IT w administracji” otrzymują projekty, które pod względem sposobu wdrożenia i osiągniętych wymiernych korzyści mogą stanowić wzór do naśladowania. Celem nagrody jest wyróżnienie instytucji, które poprzez zrealizowane projekty ułatwiły dostęp do usług publicznych, poprawiły jakość obsługi i komunikację na linii urząd – obywatel. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy otrzymał nagrodę „Skrzydła IT w administracji” w kategorii „e-Administracja”. Można powiedzieć, że przeszliśmy elektroniczną rewolucję. Prawie wszystkie czynności związane z zarządzaniem drogami są ujmowane w systemie i każdy pracownik może zweryfikować samemu szereg danych z poziomu swojego komputera.

Skrzydla ITZdjęcie udostępnione przez ZDW w Bydgoszczy

Jakie są zasady działania systemu wdrożonego przez ZDW w Bydgoszczy na sieci dróg wojewódzkich i na ile jego wdrożenie już ułatwiło administrowanie siecią?

Nowy system składa się z 9 modułów. Na dedykowanych serwerach dostępne są wszystkie informacje o stanie prawnym dróg wojewódzkich, o aktualnych zajęciach pasa drogowego, o objazdach, stanie nawierzchni, stanie obiektów mostowych, o wszystkich bieżących pracach utrzymaniowych, o organizacji ruchu i wykonanych wcześniej modernizacjach i remontach. Konieczność sprawdzenia danych ogranicza się do odnalezienia właściwych plików z dowolnego komputera podłączonego do systemu. Wszystkie informacje związane z monitorowaniem stanu dróg są wprowadzane do systemu już w czasie objazdów dróg. Dzięki mobilnym urządzeniom do pracy w terenie, gdy tylko zauważy się usterkę lub zagrożenie, zaraz wprowadza się ją do systemu. Dotyczy to także działań inwestycyjnych. W efekcie także kierowcy są lepiej poinformowani dzięki interaktywnym mapom o stanie nawierzchni, remontach, o wypadkach, wpływających na przejezdność drogi oraz o innych zagrożeniach.

Jakie środki finansowe umożliwiły realizację nagrodzonego projektu?

Wprowadzony system ewidencji zarządzania drogami to duży projekt wart 10 mln zł. Tworzą go nie tylko poszczególne moduły teleinformatyczne, ale także szereg urządzeń rejestrujących, zainstalowanych przy naszych drogach oraz w pojazdach, zajmujących się utrzymaniem dróg takich, jak np. kamery, czujniki GPS, rejestratory wideo, stacje pogodowe czy znaki zmiennej treści. Cały projekt udało się zrealizować dzięki środkom europejskim, pozyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Skrzydla ITZdjęcie udostępnione przez ZDW w Bydgoszczy

Czy ZDW w Bydgoszczy zachęcony wyróżnieniem w Konkursie „Skrzydła IT w administracji” planuje realizację kolejnych projektów IT?

System zbudowany jest w sposób umożliwiający jego rozbudowę i będziemy to wykorzystywać. W najbliższych latach zamierzamy rozpocząć modernizację kolejnych dróg wojewódzkich. W przygotowanych już dokumentacjach projektowych uwzględniliśmy konieczność instalowania dodatkowych kamer oraz stacji pogodowych. Zakładamy też ustawienie ekranów zmiennej treści przy projektowanej przeprawie promowej na Wiśle pomiędzy Solcem Kujawskim i Czarnowem na drodze wojewódzkiej nr 249. Pojawią się tam informacje np. o godzinach kursowania i czasie oczekiwania. Z początkiem 2017 roku w związku ze zmianami w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym będziemy starali się położyć większy nacisk na zarządzanie infrastrukturą przystankową. Dlatego zamierzamy przeanalizować możliwość włączenia do elektronicznej ewidencji także systemu informacji pasażerskiej. Rozważymy na przykład możliwość stworzenia specjalnej aplikacji, ułatwiającej korzystanie z rozkładów jazdy i wyposażenie części przystanków w ekrany LCD.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Rozmawiała: Anna Rogalińska