Mazowsze na dobrej drodze

włącz . Opublikowano w Zarządzanie drogami

O standardzie sieci mazowieckich dróg i jakości usług drogowych rozmawiamy z panem Adamem Struzikiem,  Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

Starania o wybudowanie w gminie czy powiecie nowoczesnych, dobrej jakości dróg nie mogą być traktowane jak przejaw ambicji lokalnych władz. Poprawa infrastruktury drogowej to priorytetowe zadanie wpisywane do planów rozwoju gospodarczego na różnych szczeblach administracji samorządowej.

W „Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020” traktuje się budowę i modernizację dróg jako warunek konieczny do sprawnego funkcjonowania gospodarki regionu. Na stronie 50 dokumentu, opracowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, czytamy: „W celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnych obszarów pozametropolitalnych oraz zaspokojenia potrzeb przewozowych społeczeństwa, konieczne jest powiązanie regionu sprawnym systemem komunikacyjnym, usprawnienie powiązań transportowych ważnych dla sąsiednich regionów i systemu krajowego”.

KameraViaexpert_long_1
Zapraszamy na wywiad przed kamerą ViaExpert  z panem Adamem Struzikiem, Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

Adam Struzik jest politykiem i działaczem samorządowym, członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od 1991 roku do 2001 roku zasiadał w Senacie RP. W latach 1993 - 1997 był Marszałkiem Senatu RP. Od 2001 roku Adam Struzik pełni urząd Marszałka Województwa Mazowieckiego.


  Wywiad Anny Rogalińskiej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego,
panem Adamem Struzikiem