Transfer wiedzy dla komunikacji bez granic

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców


Zdjęcie: ViaExpert

Na zorganizowane w końcu ubiegłego roku przez Niemieckie Stowarzyszenie Badawcze Drogownictwa i Inżynierii Ruchu — Forschungsgesellschaft für Straßen - und Verkehrswesen (FGSV) w Aschaffenburgu Dni Betonu przyjechała grupa ekspertów z Polski. Byli tam między innymi przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Jakie znaczenie mają dla nich takie międzynarodowe branżowe spotkania?

Zdaniem Mileny Nowek, obecnie p.o. Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Technologii, GDDKiA Oddział w Warszawie są one niezwykle cenne - zwłaszcza w przypadku zagadnień związanych z wdrażaniem i rozwojem w drogownictwie nowych technologii. „Wymiana wiedzy jest kluczem do sukcesu. My mamy swoje doświadczenia, mają je także partnerzy zagraniczni. Wymiana tych doświadczeń daje pozytywne rezultaty”.

Podobną opinię wyraził Witold Zapaśnik z Departamentu Technologii Budowy Dróg GDDKiA. „Szczególnie interesujące dla nas, polskich specjalistów z dziedziny budowy dróg są w programie tej konferencji tematy związane z reaktywnością kruszyw i oczywiście technologiami naprawy dróg betonowych. Dziś budowana sieć drogowa wymagać będzie w przyszłości remontów”.


Zdjęcie: ViaExpert

Polskim sukcesem konferencji Dni Betonu w Aschaffenburgu był referat dr Igora Ruttmara z TPA w Pruszkowie, który przedstawił doświadczenia z odcinka testowego przy A1, gdzie zastosowano zbrojenie ciągłe nawierzchni betonowej prętami kompozytowymi z włókna szklanego. Prezentacja uznana została przez uczestników konferencji za jedną z najbardziej interesujących. Tak też ocenił polski referat w wywiadzie z portalem ViaExpert dr Michael Rohleder, Dyrektor Zarządzający FGSV. Czytaj tutaj.

Wyrazem współpracy drogowców z Polski i Niemiec są coraz liczniejsze konferencje z udziałem ekspertów FGSV, które organizuje Polski Kongres Drogowy. PKD i FGSV mają status Narodowych Komitetów PIARC. Goście z Niemiec regularnie uczestniczą np. w konferencjach cyklu Śląskie Forum Drogownictwa a eksperci reprezentujący Polski Kongres Drogowy coraz częściej biorą udział w spotkaniach branżowych, które przygotowuje FGSV. Obie strony są zgodne-transfer wiedzy jest niezbędny dla rozwoju i równoważenia standardu dróg - służy komunikacji bez granic.

 

Przygotowała:

Anna Rogalińska