Więcej światła na problem bezpieczeństwa użytkowników dróg czyli … VII KRAKOWSKIE DNI BRD 2020

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

Zdjęcie: ViaExpert

Za nami kolejne wydarzenie z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes, którego organizatorem jest Wydawnictwo Media-Pro. W ramach VII KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2020” odbyły się seminaria: „OŚWIETLENIE 2020” oraz „Bariery i Organizacja Ruchu 2020.” Ważnym elementem krakowskiego spotkania była debata pt. „Aktualne problemy BRD w Polsce”.

Debata „Aktualne problemy BRD w Polsce” wpisała się w ramy konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Projektowana ustawa przewiduje rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych przechodzących przez przejście dla pieszych i walkę z piratami drogowymi. Uczestnicy „VII KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2020” mieli okazję wysłuchania dyskusji panelowej w której wzięli udział:

 • Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury,
 • dr inż. Marek Bauer, Katedra Systemów Transportowych, prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska; przewodniczący Rady Programowej Seminarium „Pasy dla komunikacji zbiorowej – BUSPASY 2020”,
 • Adam Czerwiński, przewodniczący Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych,
 • Marek Dworak, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie;
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, kierownik Katedry Budowy Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska; przewodniczący Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk; przewodniczący Rady Programowej KRAKOWSKICH DNI BRD 2020”;
 • dr inż. Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego;
 • Łukasz Smółka, przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; wicemarszałek województwa małopolskiego.
 • dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prof. ITS, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego,
 • dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW, Zakład Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska; przewodniczący Rady Programowej Seminarium „Oświetlenie ulic i dróg – OŚWIETLENIE 2020”,
 • Tomasz Tosza, z-ca dyrektora, Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie;
 • Jacek Gryga, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Rozpoczynając debatę Minister Infrastruktury, Andrzej Adamczyk zaakcentował, jak ważne jest uświadamiania, że nie tylko kierowca jest uczestnikiem ruchu. Jest nim przecież także pieszy. Jak podkreślił Minister Andrzej Adamczyk - każdy z nas musi mieć świadomość, że jego zachowanie ma bezpośredni wpływ na własne bezpieczeństwo i na bezpieczeństwo innych. Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego również zwrócił uwagę na rolę człowieka w zapewnieniu bezpieczeństwa na drodze. Nie zagwarantują go ani najlepsze drogi, ani najlepszy system kontroli. Trzeba doprowadzić do tego, by kierowca nie czuł się bezkarny. Jacek Gryga, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad podkreślił wysokie standardy budowanych obecnie dróg. Zaznaczył przy tym, że praca nad bezpieczeństwem dróg wymaga kolejnych, skutecznych prac i działań. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prof. ITS, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego zwrócił uwagę na rolę w działaniach na rzecz poprawy brd ekspertów, prac badawczych i nauki. Dobrze jest - podkreślał - podejmować decyzje w oparciu o fakty a nie o stereotypy.

W rozmowie z portalem ViaExpert prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca z Politechniki Krakowskiej, przewodniczący Rady Programowej KRAKOWSKICH DNI BRD 2020 stwierdził, że akceptacji społecznej wymagają nawet najlepsze rozwiązania. Debata pozwala uzyskać pewność, że to, co robimy, robimy dobrze.

Wnioski opracowane po VII KRAKOWSKICH DNIACH BRD 2020 zostaną przez Organizatorów przesłane do Ministerstwa Infrastruktury w ramach konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Przygotowała:

Anna Rogalińska