W Białowieży o proekologicznych i innowacyjnych rozwiązaniach drogowych

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

Uczestnicy XII Seminarium Technicznego „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego" w Białowieży
Zdjęcie: SITK Białystok

O XII Seminarium Technicznym „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego" rozmawiamy z Markiem Motylewiczem, Prezesem Zarządu Oddziału SITK RP w Białymstoku.

Tytuł seminarium "Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego" jest bardzo szeroki. Jakie zagadnienia znalazły się w programie tegorocznego spotkania branży w Białowieży?

XII Seminarium opiera się na sześciu sesjach tematycznych. Tradycyjnie rozpoczęliśmy obrady od sesji inauguracyjnej dotyczącej planów budowy i rozwoju dróg samochodowych i kolejowych na obszarze województwa podlaskiego oraz miasta Białystok. Podczas dwóch kolejnych sesji omawiane były zagadnienia technologii materiałów i nawierzchni drogowych, z wyróżnieniem prawdziwego „hitu” tegorocznego Seminarium – sesji dotyczącej innowacyjnych nawierzchni poroelastycznych. Po raz pierwszy zaprezentowane tu zostały wyniki badań zespołu naukowców z Politechnik Gdańskiej i Białostockiej prowadzonych nad nowoczesnymi typami nawierzchni w ramach grantu pt. „SEPOR - Bezpieczna, proekologiczna, poroelastyczna nawierzchnia drogowa”. Była to taka przysłowiowa „wisienka na torcie”. Kolejne dwie sesje dotyczyły tematyki obiektów mostowych oraz projektowania dróg. Pojawiły się tu referaty omawiające stricte problem konstrukcji mostów, jak również nawierzchni mostowych i wpływu dylatacji na hałas, a także przybliżające uczestnikom seminarium problemy projektowania przejść dla zwierząt oraz wyjaśniające jak ustrzec się nieprawidłowości w dokumentacji projektowej przy odbiorach robót. Hitem sesji „projektowej” był niewątpliwie referat dotyczący świecącej nawierzchni ścieżki rowerowej, gdzie przy zgaszonym świetle zostały efektownie zaprezentowane wycinki luminescencyjnej nawierzchni. Ostatnią sesją była sesja dotycząca jakże istotnych problemów wodno-prawnych, środowiskowych i ekonomicznych w budownictwie komunikacyjnym.

Które z zaprezentowanych podczas Seminarium tematów szczególnie zainteresowały uczestników?

Trudno jest wskazać wyraźnie taki referat lub temat. Uczestnikami Seminarium są bowiem zarówno wykonawcy, projektanci jak i zarządcy infrastruktury drogowej. Stąd też jednych szczególnie interesowały sesje technologiczne, innych – zagadnienia projektowania, a jeszcze innych tematy prawne i ekonomiczne. Można więc z całą pewnością stwierdzić, że każdy znalazł coś dla siebie. Myślę jednak, że jak co roku największą frekwencję na sali obrad mieliśmy podczas sesji inauguracyjnej, gdzie wszyscy uczestnicy Seminarium z zaciekawieniem wysłuchali prezentacji dyrektorów poszczególnych zarządów dróg, którzy omawiali swoje plany inwestycyjne. Nowością na naszym seminarium był również udział Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Wód Polskich. Referaty problemowe omawiane przez przedstawicieli tych instytucji również przyciągnęły wielu słuchaczy, co świadczy o dużej potrzebie prezentowania i rozwiązywania tych problemów. Generalnie każda sesja zebrała znaczną liczbę słuchaczy czego dowodem są ożywione dyskusje prowadzone zarówno na sali obrad, jak i w kuluarach.

To już XII Seminarium Techniczne z tego cyklu organizowane przez SITK RP Oddział Białystok. Jak z perspektywy tych lat zmienił się obraz budownictwa komunikacyjnego w Polsce?

Seminarium organizujemy z małą przerwą od 2007 roku, czyli już ponad dekadę. W perspektywie lat rozwoju budownictwa komunikacyjnego jest to stosunkowo krótki okres, ale można wskazać niektóre kierunki tego rozwoju które szczególnie zaistniały na naszych seminariach. Na pewno będzie to zagadnienie powrotu do budowy nawierzchni betonowych i problemy z tym związane, które staramy się poruszać na ostatnich seminariach. Są to również nowe regulacje wodno-prawne i środowiskowe, które spędzają sen z powiek wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego. Wreszcie nowoczesne technologie asfaltowe i betonowe w budownictwie komunikacyjnym. Wszystkie te aktualne problemy i wyzwania świadczą o potrzebie i misji Seminariów Technicznych organizowanych przez SITK Białystok. Dowodem na to jest rosnąca z roku na rok liczba uczestników. W tym roku pobiliśmy kolejny rekord frekwencji z liczbą ponad 200 uczestników. O randze naszych spotkań świadczy też udział i wsparcie wielu znakomitych gości : ministrów, posłów i Wojewody Podlaskiego, a także przedstawicieli władz samorządowych w osobach Marszałka Województwa oraz starostów powiatowych, prezydentów, burmistrzów i wójtów miast. Jest to dla nas niezwykle miłe, budujące i zachęcające nas do jeszcze większych starań przy organizowaniu kolejnych edycji seminarium. Zapraszamy więc za rok, będzie na pewno ciekawie i ...będzie się działo! :) 

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Rozmawiała: Anna Rogalińska