O komfortowych nawierzchniach drogowych na VII Międzynarodowej Konferencji „Śląskie Forum Drogownictwa”

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

Redaktor Anna Rogalińska w rozmowie z Timem Alte-Teigeler, OAT GmbH

W VII Międzynarodowej Konferencji „Śląskie Forum Drogownictwa”, której organizatorami byli: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz Polski Kongres Drogowy - Narodowy Komitet PIARC uczestniczyli wybitni eksperci niemieccy, specjalizujący się w innowacyjnych rozwiązaniach drogowych. Prezentacje dotyczyły strategicznie ważnych dla rozwoju drogownictwa zagadnień. Ich tematyka koncentrowała się m.in. wokół realizacji nowoczesnych, trwalych i bezpiecznych nawierzchni drogowych.

Zapraszamy do wysłuchania wywiadów z niemieckim ekspertem obencym na VII Śląskim Forum Drogownictwa Timem Alte-Teigeler z OAT GmbH.

Tim Alte-Teigeler przedstawił w Katowicach prezentację "Szlifowanie w celu poprawy równości/szlifowanie tekstury - różnice w wykonaniu".

Przygotowała: Anna Rogalińska

KameraViaexpert_long_1