Eksperci od betonowych dróg na forum w Suwałkach - 1 część relacji

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

Zorganizowana wspólnie przez Polski Kongres Drogowy i Stowarzyszenie Producentów Cementu I Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „ Beton w drogownictwie” dała możliwość zgromadzenia wiedzy merytorycznej opartej na pracach naukowych oraz doświadczeniach specjalistów od budowy i utrzymania dróg o nawierzchni z betonu cementowego.

Podczas trzydniowej konferencji omówiono najważniejsze zagadnienia związane z planem realizacji sieci dróg betonowych. Mówiono o potencjale jaki wnoszą do jej rozwoju cement i beton. Eksperci podkreślali możliwość wykorzystywania betonu nie tylko przy dużych inwestycjach , jakimi są np. autostrady, ale także do budowy dróg lokalnych. Zaprezentowano bardzo innowacyjne rozwiązania - np. metody naprawy nawierzchni w technologii betonu szybkosprawnego oraz elementów prefabrykowanych. Taką innowacyjną technologię wdraża firma OAT.

Zapraszamy do wysłuchania wywiadów, przeprowadzonych podczas I Międzynarodowej Konferencji i Wystawy „Beton w drogownictwie” która odbyła się w Suwałkach. Kolejne rozmowy z ekspertami opublikujemy na portalu ViaExpert w następnej relacji.

Przygotowała: Anna Rogalińska

KameraViaexpert_long_1

 
Anna Rogalińska w rozmowie ze Zbigniewem Kotlarkiem, Prezesem PKD, Narodowego Komitetu PIARC
Anna Rogalińska w rozmowie z prof. dr hab.  inż. Janem Deją, Dyrektorem Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu
Anna Rogalińska w rozmowie z Markiem Surowcem, Dyrektorem ds. strategii, Członkiem Zarządu Grupa Ożarów S.A.
Anna Rogalińska w rozmowie z prof. dr hab inż. Michałem Glinickim, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN