Kruszywa wapienne - sprawdzony materiał dla infrastruktury drogowej

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

Redaktor Anna Rogalińska w rozmowie z Adą PoszelężnyDyrektor Biura Stowarzyszenia SPW

Podczas I Międzynarodowej Konferencji i Wystawy „Beton w drogownictwie” zorganizowanej w Suwałkach wiele mówiono na temat wykorzystywania w budownictwie drogowym kruszyw wapiennych. Dyskutowano między innymi na temat stanowiska środowiska producentów kruszyw w sprawie wymagań dla kruszyw oraz o właściwościach kruszywa wapiennego jako surowca do produkcji betonów dla infrastruktury drogowej.

 

Na temat aktualnych, ważnych zagadnień dla branży wapienniczej oraz działalności Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego (SPW) rozmawiamy z Adą Poszelężny, Dyrektor Biura Stowarzyszenia.

Przygotowała: Anna Rogalińska

KameraViaexpert_long_1

Przeglądy okresowe dostarczają informacji na temat stanu technicznego dróg, w tym nawierzchni jezdni. Dane te wykorzystywane są w procesach decyzyjnych związanych z planowaniem środków na inwestycje, remonty oraz bieżące utrzymanie sieci drogowej. Jedną z metod określania stanu spękań i stanu powierzchni nawierzchni drogowych jest automatyczna ocena z wykorzystaniem systemu LCMS.