Polscy specjaliści na betonowych autostradach w Niemczech

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

Niedawno grupa polskich ekspertów mogła naocznie przekonać się o zaletach technologii Grinding/ Grooving, uczestnicząc w tzw. wyjeździe technicznym na niemieckie autostrady.
Zapraszamy na rozmowę ze Zbigniewem Taborem, Wiceprezesem Polskiego Kongresu Drogowego, Dyrektorem ZDW w Katowicach.


Podczas zorganizowanego przez Pana w tym roku VI Śląskiego Forum Drogownictwa, kolejnej z cyklu cenionych w branży drogowej konferencji o charakterze międzynarodowym, niemieccy eksperci zaprezentowali referaty na temat teksturowania nawierzchni betonowych metodą Grinding/ Grooving. Jak doszło do zorganizowania wyjazdu szkoleniowego do Niemiec w którym wziął Pan udział jako Wiceprezes Polskiego Kongresu Drogowego, kim byli uczestnicy i jak wyglądała praktyczna strona prezentacji efektów stosowania Grinding/Grooving na betonowych nawierzchniach drogowych?

Z inicjatywą wyjazdu wystąpiła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która obecnie buduje autostrady w technologii betonowej. Było to przed Śląskim Forum Drogownictwa. Zaproponowałem zorganizowanie sesji betonowej na Forum w celu zapoznania się z tą tematyką a następnie naoczne przekonanie się w terenie jak wyglądają efekty stosowania technologii Grinding/Grooving. Istotną rolę w organizacji wyjazdu miał pan Werner Bednorz z Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej, bez którego wyjazd nie doszedłby do skutku. W wyjeździe brało udział 9 pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i 3 z katowickiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Oprócz Federalnego Instytutu Badawczego BASt, w zorganizowanie bardzo wartościowego wyjazdu technicznego włączyli się także przedstawicieli zarządców dróg krajów związkowych: Brandenburgii i Saksonii-Anhalt.

Ten wyjazd techniczny dał polskim specjalistom możliwość kontaktu z posiadającymi duże doświadczenie w budowie i utrzymaniu dróg betonowych ekspertami z Niemiec. To była okazja do zdobycia wiedzy, która może być u nas w Polsce bardzo przydatna. Jakie zagadnienia z zakresu prezentowanej technologii budziły największe zainteresowanie?

Na autostradzie A12 (okolica Berlina) przedstawiono efekt zastosowania technologii Grinding/Grooving dla poprawy równości i szorstkości nawierzchni. Ten odcinek autostrady był wykonany w 2014 roku. Od tamtego czasu technologia Grinding zrobiła postępy, co można było zaobserwować z kolei na autostradzie A 14 w okolicy Lipska/Halle. Ten odcinek realizowano 1,5 roku temu. Na autostradzie A14 zaprezentowano możliwości wykorzystywania tej technologii do poprawy parametru równości, a równocześnie do ograniczenia hałasu. Ten odcinek autostrady najpełniej pokazuje aktualnie możliwy stan wykonawstwa technologii Grinding w Niemczech - wyjaśnił podejmujący polskich gości dr Marko Wieland, szef Wydziału Nawierzchni Betonowych w BASt. Obydwa odcinki autostrad są poddawane obserwacjom badawczym, które dopiero posłużą do opracowania Specyfikacji Technicznych, o ile sprawdzą się w czasie 6 lat eksploatacji.

Kliknij, aby powiększyć

Jak ocenia Pan możliwość wykorzystania doświadczeń i relacji ze specjalistami zza Odry i Nysy na sieci polskich dróg betonowych?

Specjaliści z Niemiec mają ogromne doświadczenie w budowie dróg betonowych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że są bardzo otwarci na wymianę doświadczeń i nie boją się mówić również o błędach jakie popełniono w Niemczech. To czy będziemy korzystać z tych doświadczeń zależy tylko od nas.

Jest Pan Wiceprezesem Polskiego Kongresu Drogowego ale także Dyrektorem znanego z innowacyjnych inicjatyw drogowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Czy udział w wyjeździe technicznym na niemieckie autostrady zachęcił Pana do zainteresowania się budową dróg o nawierzchniach z betonu cementowego?

Budowa nawierzchni betonowych wymaga bardzo dużej wiedzy technologicznej i praktycznej zarówno w zarządach dróg jak i u wykonawców. Wizyta w Niemczech pokazała, że nawet w kraju o tak długich tradycjach budowy dróg z betonu występują problemy i zdarzają się błędy wykonawcze. Jestem przeciwnikiem konfrontowania dwóch technologii bitumicznej i betonowej. Każda z nich ma swoje zalety i wady. Podejmując decyzję należy brać pod uwagę szereg czynników związanych nie tylko z ceną, ale przede wszystkim z funkcją drogi i możliwościami przyszłej ingerencji w jej konstrukcję. Drogi wojewódzkie pełnią rolę łącznika między siecią dróg krajowych i autostrad a pozostałymi drogami samorządowymi. Nie wykluczam możliwości budowy dróg wojewódzkich, a w szczególności obwodnic, w technologii betonowej, jednak wymaga to szczegółowych analiz dla konkretnego przypadku.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

 

Ze Zbigniewem Taborem, Wiceprezesem Polskiego Kongresu Drogowego, Dyrektorem ZDW w Katowicach

Rozmawiała: Anna Rogalińska

Zdjęcia: ZDW Katowice